Autoritatea de Management este responsabilă pentru gestionarea programului, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare şi se asigură că deciziile Comitetului Comun de Monitorizare respectă cadrul legal și dispozițiile aplicabile.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost nominalizat de cele două țări ca Autoritate de Management a Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014-2020.

Autoritatea de Management lansează apeluri pentru proiecte şi, în urma procesului de selecţie, semnează contracte de finanțare cu beneficiarii și monitorizează implementarea proiectelor.
Autoritatea de Management asigură informarea beneficiarilor, pentru buna implementare a proiectelor.