Iulia HERTZOG, Director

Şeful Autorităţii de Management

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice și Fondurilor Europene
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Bulevardul Libertăţii nr. 14
040129 Bucureşti, sector 5

Persoană de Contact: Daniela Surdeanu (ofiţer comunicare)

Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456

E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro