Secretariatul Tehnic Comun (STC) in România

Ingrid BUCŞA, Director al Secretariatului Tehnic Comun

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Strada Bistriţei nr. 8A, cladire DAE Office Center 1,et.1, cod poştal 720274, Suceava, jud.Suceava, ROMÂNIA

Persoană de contact: Adriana NICULA (ofițer comunicare)
Tel+40230 530 049
Fax:+40230 530 055

E-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro