Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, cu sediul în Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, prin Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană, în calitate de Autoritate de Management pentru „Programul Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020” anunţă publicul interesat cu privire la elaborarea primei variante a Programului, pentru care a fost începută evaluarea strategică de mediu, conform Directivei 2001/42/CE și recomandărilor specifice ale Comisiei Europene.

Prima variantă a Programului poate fi consultată la Punctul de Informare al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, din Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București, de luni până vineri între 8.30-16.30, şi la sediul Secretariatului Tehnic Comun (STC) în România, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava, Str. Dragoș Vodă, nr. 22, Suceava, județul Suceava de luni până vineri, între orele 8.00 – 16.00.

De asemenea, documentul este postat spre consultare publică pe site-ul Programului, http://www.ro-ua-md.net – secţiunea 2014 – 2020 România – Ucraina şi al MDRAP, www.mdrap.ro.

Observaţii, comentarii şi sugestii se primesc în scris, la sediul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, respectiv 20.02.2015.

Graniţe comune. Soluţii comune.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

pdfProgramul operational RO-UA – versiunea 1