În data de 22 Octombrie 2014 a avut loc la București cea de a doua reuniune a Comitetului Comun de Programare pentru Programul România – Ucraina 2014-2020. În cadrul reuniunii principalele subiecte discutate au vizat stabilirea obiectivelor tematice pentru viitorul program de cooperare, identificarea proiectelor majore de infrastructură care vor fi incluse în program și definirea ariei eligibile.

Comitetul Comun de Programare a decis în urma discuțiilor finanțarea următoarelor obiective tematice în cadrul programului bilateral :

-OT 2 Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare tehnologică și inovație
-OT 3 Promovarea culturii locale și conservarea patrimoniului istoric
-OT 7 Îmbunătățirea accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului sustenabil și a rețelelor și sistemelor de comunicații
-OT 8 Provocări comune în domeniul siguranței și securității

În cadrul reuniunii CCP – ul a definit lista preliminară de proiecte majore de infrastructură și va lucra în perioada următoare la identificarea acelor proiecte care vor genera cea mai mare valoare pentru aria eligibilă.