Autoritatea de management a Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 a demarat activitățile pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România-Ucraina aferent perioadei 2021-2027.

În luna iunie a.c., a fost constituit Comitetul Comun de Programare, structură care reunește reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și alte organizații partenere din cele două state și este principalul decident în ceea ce privește etapa de programare. Componența instituțională a Comitetului Comun de Programare poate fi consultată aici.

Până în prezent, au fost luate decizii care ţin de modul de lucru al comitetului, pregătirea documentaţiei pentru analiza strategică de mediu şi stabilirea ariei programului.

Aria programului este constituită din cinci județe de graniță din România, respectiv Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani și Tulcea, iar din Ucraina raioanele Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Cernăuți și Odesa.

Comitetul Comun de Programare a aprobat metodologia de elaborare a viitorului program și s-a decis demararea etapei de analiză teritorială. Metodologia de elaborare a programului ţine cont de proiectele de regulamente europene aflate în curs de aprobare, precum şi de ghidurile TESIM puse la dispoziţia programelor, disponibile aici.

Pe întreaga durată a procesului de programare vor fi consultaţi actorii relevanţi de la nivel local sau naţional (autorităţi publice locale, naţionale, reprezentanţi ai societăţii civile etc.), atât în procesul de elaborare a analizei teritoriale, cât şi în ceea ce priveşte selectarea priorităţilor programului, a grupurilor ţintă sau a potenţialilor beneficiari, precum şi în procesul de identificare a unor proiecte mari de infrastructură care să fie dezvoltate în parteneriat, cu scopul de a răspunde unor necesităţi comune. Totodata, publicul va fi invitat să transmită propuneri privind proiectul de program care va fi publicat atât în această secţiune a site-ului ro-ua.net, cât şi pe site-ul MLPDA (România) şi al Cabinetul Miniştrilor din Ukraina.

Urmăriţi această pagină pentru a afla informaţii actualizate despre evoluţia procesului de programare, precum şi despre consultările publice asupra documentului de programare pe care le vom organiza.