Verificarea documentațiilor tehnico-economice elaborate în diverse faze de proiectare

Verificarea documentațiilor tehnico-economice elaborate în diverse faze de proiectare, inclusiv a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul lucrărilor de către verificatori tehnici atestați potrivit prevederilor legale aferente obiectivului “Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Ucraina”
Beneficiar: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava
Titlu proiect:Îmbunătățirea nivelului de siguranță și securitate a populației în zona transfrontalieră prin intensificarea acțiunilor comune de instruire și cooperare în domeniul gestionării situațiilor de urgență” – BRIDGE
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 21.01.2020, orele 14.00
Detalii