Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice

Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari si Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul „Reabilitare, modernizare parter si etaj 1 corp D parte componenta a cladirii C3 a spitalului Orasenesc Macin”
Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Macin
Titlu proiect:Infrastructura transfrontaliera de sanatate
Termen limită pentru depunerea proiectelor:24.02.2020, ora 15.00
Detalii