Contract de furnizare echipamente specializate

Contract de furnizare echipamente specializate și dotări pentru crearea și modernizarea a 3 cabinete de stimulare polisenzorială, necesare pentru recuperarea senzorială a elevilor cu cerințe educaționale speciale Coduri CPV 37524100-8 – Jocuri educative, 30213100-6 – Computere portabile; 48000000-8 – Pachete software și sisteme informatice; 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și tipărire offset (Rev. 2)
Beneficiar: Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava
Titlu proiect: „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă” (acronim SpeEd-2-Labour Market)
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 17.03.2020, ora 15.00
Detalii