Contract furnizare truse de kituri standardizate pentru evaluare și diagnosticare medicală a elevilor cu cerințe educaționale speciale

Contract furnizare truse de kituri standardizate pentru evaluare și diagnosticare medicală a elevilor cu cerințe educaționale speciale, cod CPV 33141625-7 – Truse de diagnosticare (Rev. 2)
Beneficiar: Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava
Titlu proiect: „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă” (acronim SpeEd-2-Labour Market)
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 19.03.2020, orele 15.00
Detalii