Contract de furnizare echipamente specializate și dotări pentru crearea și modernizarea a 3 cabinete de stimulare polisenzorială

Beneficiar: Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava
Titlu proiect: „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă” (acronim SpeEd-2-Labour Market)
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 25.03.2020, ora 15.00
Detalii