Contract furnizare dotări și echipamente specializate pentru modernizarea atelierelor școală pentru confecții textile

Contract furnizare dotări și echipamente specializate pentru modernizarea atelierelor școală pentru confecții textile, coduri CPV: 42700000-3 Utilaje pentru producţia de textile, de îmbrăcăminte şi de piele (Rev.2), 42715000-1 Mașini de cusut (Rev.2), 427180000-2 Utilaje de finisare a textilelor (Rev.2), 39160000-1 Mobilier școlar (Rev.2), 30213300-8 Computer de birou.

Beneficiar: Județul Suceava - Consiliul Județean Suceava

Titlu proiect: „Învățământ special în zona transfrontalieră Suceava-Cernăuți: modern, incluziv și adecvat pieței forței de muncă” (acronim SpeEd-2-Labour Market)

Termen limită: 11.01.2021, orele 15.00

Detalii