În atenția beneficiarilor din Ucraina

Cabinetul de Miniștri din Ucraina a aprobat, la data de 17 iunie 2020, Procedura de returnare a fondurilor europene cheltuite necorespunzător sau neutilizate

pentru implementarea proiectelor aferente Programelor Operaționale Comune de Cooperare Transfrontalieră finanțate prin Instrumentul European de Vecinătate 2014-2020. Versiunea oficială a procedurii în limba ucraineană poate fi găsită aici: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2020-%D0%BF#Text .  Traducerea neoficială în limba engleză a documentului poate fi consultată aici.