Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

În vederea evaluării și selecției proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, a fost constituit câte un comitet de selecție a proiectelor pentru fiecare dintre cele două apeluri lansate. Comitetul include reprezentanți din ambele țări partenere și este sprijinit de evaluatori independenți cu experiență în domeniile vizate de apeluri.

Citește mai mult

Invitație de înscriere în rețeaua de informare a Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020

Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și oficiile antenă din Cernăuți și Odessa  au demarat constituirea rețelei de informare a programului. Obiectivul rețelei este diseminarea informaţiilor cu privire la program către comunităţile locale, autorităţile, instituţiile, societatea civilă şi alţi actori relevanţi din aria eligibilă.

Citește mai mult

Termen limită prelungit

Termenul pentru depunerea aplicațiilor pentru apelurile de proiecte SOFT și HARD, în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 a fost prelungit astfel: până la data de 17 mai 2018 pentru depunerea în sistemul EMS-ENI și până la data de 24 mai pentru depunerea în format tipărit.

Citește mai mult