Programul România-Ucraina: 53 de contracte semnate, în valoare de 42,37 milioane de euro

Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, aflat în coordonarea secretarului de stat Florin CREȚ, pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației este Autoritate de Management, a semnat 53 de contracte de finanțare.

Autoritatea de Management are în derulare, în prezent, 53 contracte de finanțare, cu o valoare totală de 42,37 de milioane de euro, din care 4 contracte reprezintă proiecte mari de infrastructură, 46 de contracte sunt pentru proiecte de tip SOFT (care nu includ componenta de infrastructură sau au o componentă de infrastructură mai mică de 1 milion de euro), iar 3 contracte reprezintă asistența tehnică acordată structurilor de management. De asemenea, au fost selectate pentru finanțare prin program 12 proiecte HARD (care au o componentă de infrastructură mai mare de 1.000.000 euro pe proiect), în valoare de peste 17 milioane de euro. Acestea sunt, în prezent, în faza de contractare.

În cadrul Programului România-Ucraina s-au facut plăți de 16,34 milioane de euro până în prezent.

Ca urmare a restricțiilor cauzate de pandemia de SARS-COV2, Autoritatea de Management a venit în sprijinul beneficiarilor proiectelor, adoptând o serie de măsuri care au vizat extinderea termenelor pentru depunerea documentelor, posibilitatea ca acestea să fie depuse doar în format electronic, monitorizarea proiectelor prin intermediul mijloacelor electronice.

Cooperarea în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană la această graniță va continua în perioada 2021-2027. În vederea pregătirii viitorului Program, MLPDA, desemnat ca autoritate de management de către partenerii în program, a demarat activitatea de programare. A fost stabilită metodologia de programare și a început analiza datelor statistice în vederea elaborării analizei teritoriale și a stabilirii domeniilor spre care se vor îndrepta finanțările. În timpul procesului de elaborare a programului vor fi consultați actorii relevanți din aria programului și, de asemenea, se va avea în vedere consultarea publicului larg, după finalizarea proiectului de document.

Eforturile depuse de autoritățile din România și Ucraina au un rol deosebit de important în implementarea actualului program, cât și a celui aflat în pregătire, având la bază Parteneriatul Estic prin care Uniunea Europeană dorește propagare prosperității și securității în vecinătatea sa estică, prin promovarea unui set comun de valori și a convergenței treptate a politicilor.