Sesiune de instruire a beneficiarilor privind raportarea cu cerere de plată

Joi, 28 ianuarie a.c., a avut loc o sesiune de instruire dedicată beneficiarilor români din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, având ca temă pregătirea, elaborarea și depunerea rapoartelor cu cerere de plată.

Evenimentul a fost amplu, cu peste 120 de participanți și s-a derulat în format on-line. Instruirea a fost organizată cu contribuția tuturor structurilor implicate în verificarea, analiza, avizarea și aprobarea rapoartelor și a cererilor de plată, și anume Direcția Control de Prim Nivel și Serviciul Autorizare Proiecte din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, respectiv Secretariatul Tehnic Comun, cu asistența Serviciului de Monitorizare Proiecte din cadrul Autorității de Management. Evenimentul s-a bucurat de interesul participanților care au dobândit informațiile și explicațiile necesare pentru depunerea unor rapoarte corecte și complete, pornind de la pașii preliminari necesari de pregătire a raportului și cererii de plată, verificarea eligibilității cheltuielilor, conținutul raportului, completarea formatelor standard și documentația suport financiară și tehnică, cerințe privind depunerea, greșeli frecvente identificate pe parcursul acestui proces, recomandări ale structurilor de management. La instruire au participat reprezentanți ai liderilor și ai partenerilor în proiecte SOFT, dar și în proiecte mari de de infrastructură finanțate prin program, printre care și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General de Poliție, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Primăria Botoșani, Consiliul Județean Botoșani, Consiliul Județean Suceava, Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș, Spitalul Municipal Sighet, Inspectoratele Județene de Jandarmi din Suceava, Satu Mare și Maramures, dar și numeroase ONG-uri. O replică a acestui eveniment va avea loc în data de 11 februarie 2021, tot în format on-line, și va fi dedicată beneficiarilor de grant din Ucraina. Materialele utilizate în cadrul evenimentelor vor fi disponibile în curând pe pagina programului.