Consultare publică: Interreg NEXT România-Ucraina

Autoritatea de Management pentru Programul România – Ucraina 2014 – 2020, în calitate de coordonator al procesului de programare, organizează un proces de consultare cu privire la primul draft al Programului Interreg NEXT România-Ucraina, aferent perioadei 2021-2027.

Cei interesați să acceseze viitoarele linii de finanțare sunt invitați să transmită comentarii cu privire la acest document, până la data de 15 decembrie a.c., pe adresa info.ro-ua-md@mdlpa.ro .