Consultare publică: Raport de mediu

În cadrul derulării procedurii de evaluare strategică de mediu, Autoritatea de Management publică, spre consultarea publicului interesat, următoarele documente:

Comentariile și propunerile justificate ale publicului privind documentele de mai sus pot fi transmise pe adresa info.ro-ua-md@mdlpa.ro ,  în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării.