Prima etapă a evaluării proiectelor HARD a fost finalizată

Au fost finalizate procedurile privind prima etapă de evaluare a proiectelor HARD depuse în cadrul programului.
Cele 35 de proiecte care au o componentă de infrastructură de minimum un milion de euro, depuse în cadrul apelului HARD al programului, au parcurs etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, aplicanții acestora fiind informați cu privire la rezultatul procesului.

Proiectele care au răspuns cerințelor din Ghidul Solicitantului pentru acest apel vor intra în etapa de evaluare tehnică și financiară; ca urmare a punctajelor obținute în această etapă secundă, va fi stabilită lista preliminară a proiectelor care se încadrează în alocarea financiară a apelului de proiecte, respectiv lista de rezervă. Acestora li se va solicita să depună documentația tehnică în conformitate cu cerințele Ghidului aplicantului.