Autoritatea de Management (AM)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană
Iulia HERTZOG, Director General
Şeful Autorităţii de Management
Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5

Persoană de contact: Daniela Surdeanu, ofițer de comunicare
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail: info.roua@mdlpa.ro

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Secretariatul Tehnic Comun (STC) în România

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava

Cezar GROZAVU, Director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava
Ingrid BUCŞA, Director al Secretariatului Tehnic Comun
Strada Bistriţei nr. 8A, cladire DAE Office Center 1,et.1, cod poştal 720274, Suceava, jud.Suceava, ROMÂNIA
Persoană de contact: Adriana NICULA (ofițer comunicare)
Tel+40230 530 049
Fax:+40230 530 055
E-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro

Oficii ale Secretariatului Tehnic Comun în Ucraina

Cernăuți

Oficiul Antenă din Cernăuți: Asociația Bucovineană pentru Inițiative și Dezvoltare Cernăuți
Adresa Oficiului Antenă: Str. Kobylanska, nr. 20, ap. 10, cod poștal 58000, Cernăuți, Ucraina
Reprezentant legal organizație: Oleksiy HRUSHKO, Președinte organizație
Tel:+380503383593/Fax.: +380372529684,
E-mail: baid.cv@gmail.com
Persoane de contact:

Hryhorii Livshyts (expert cheie – Cernăuți): tel. +380 505 53 93 81, livshyts.baid@gmail.com
Olena Varvariuk (expert cheie- Cernăuți): tel. +380 668 76 29 16, varvariuk.baid@gmail.com
Herman Karpenko (expert cheie 2 - Kiev): tel. +380 689 00 34 46, hermankarpenko@gmail.com 

Liliia Ivasko (expert non-cheie Uzhhorod): tel. +380 631 77 88 64, ivasko.baid@gmail.com
Adresă helpdesk/ avize ex-ante aferente materiale informare/ comunicare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a Programului: ro.ua.chernivtsi@gmail.com

Odesa

Oficiul Antenă din Odesa: Asociația Regiunilor din Ucraina "Strategia UE pentru Regiunea Dunării"
Reprezentant legal: Liliana Ivanova, Director
Tel: +380 68 565 98 10; +40 748 544 905
E-mail: lili88ivanova@gmail.com
Expert-cheie 1 (Odesa): Olga Bolon: tel: + 380 674 820 427, +40 766 587 268, e-mail: ushki@ukr.net
Expert cheie 1 #2 (Odesa): Natalia Serebryannikova, tel.: +380 677 04 79 09, +40 739 525 129, e-mail: nserebryan@gmail.com
Expert cheie 2 (Kiev): Julia Kapustina, tel.: +380 675 02 42 33, e-mail: julia.n.kapustina@gmail.com

Adresă helpdesk/ avize ex-ante aferente materiale informare/ comunicare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a Programului: odessa.ro.ua@gmail.com

Autoritatea Națională (România)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Serviciul Autorități Naționale pentru Programe Europene

Responsabil: Maria-Magdalena Racoviță – Jalova-Voinea, Șef serviciu

Adresa: Bd, Libertății 16, Sector 5, București

Tel: +40 0372 111 305

Autoritatea Națională (Ucraina)

Secretariatul Cabinetului de Miniștri

Dl. Rostyslav TOMENCHUK, Director, Direcția Coordonare Asistență Tehnică Internațională

E-mail: tomenchuk@kmu.gov.ua

Tel: +380442566916

Punctul de contact pentru control (România)

Ministerul Dezvoltăii, Lucrărilor Publice și Administrației
Direcția Control de Prim Nivel
Adresa: Bulevardul Libertăţii nr. 14 040129 Bucureşti, sector 5
E-mail: cpn@mlpda.ro

Punctul de contact pentru Control (Ucraina)

Ministerul Finanțelor
Direcția Proiecte Financire Internaționale, Secția Implementare Funcții Punct Național de Contact pentru Control
Responsabil: Anna Dmytrenko, Director adjunct
Adresa: Str. Grushevskogo, 12/2, Kiev, Ucraina
Telefon: +38 044 206 58 33
E-mail: admytrenko@minfin.gov.ua