Autoritatea de Management (AM)

Iulia HERTZOG, Director
Şeful Autorităţii de Management
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5

Persoană de contact: Daniela Surdeanu, ofițer de comunicare
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Secretariatul Tehnic Comun (STC) în România

Cezar GROZAVU, Director executiv al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava
Ingrid BUCŞA, Director al Secretariatului Tehnic Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava
Strada Bistriţei nr. 8A, cladire DAE Office Center 1,et.1, cod poştal 720274, Suceava, jud.Suceava, ROMÂNIA
Persoană de contact: Adriana NICULA (ofițer comunicare)
Tel+40230 530 049
Fax:+40230 530 055
E-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro

Oficii ale Secretariatului Tehnic Comun în Ucraina

Cernăuți:

Oficiul Antenă din Cernăuți: “Agenția Bucovineană pentru Inițiative și Dezvoltare”
Adresa Oficiului Antenă: Str. O. Kobylanska, Nr. 20, Apt. 10, Regiunea Cernăuți 5800, Cernăuți, Ucraina
Reprezentant legal organizație: Oleksiy HRUSHKO, Președinte organizație
Tel:+380503383593/Fax.: +380372529684,
E-mail: baid.cv@gmail.com
Persoane de contact:
Iulian Andriiesh (expert cheie – Cernăuți): tel: +380 502 93 45 99, andriiesh.baid@gmail.com
Olena Varvariuk (expert cheie- Cernăuți), tel: +380 668 76 29 16, varvariuk.baid@gmail.com
Herman Karpenko (expert cheie 2 - Kiev): tel: +380 689 00 34 46, hermankarpenko@gmail.com 
Adresă helpdesk/ avize ex-ante aferente materiale informare/ comunicare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a Programului: ro.ua.chernivtsi@gmail.com

Odesa

Oficiul Antenă din Odesa: Asociația Regiunilor din Ucraina "Strategia UE pentru Regiunea Dunării"
Adresa: str. Shevchenko nr.4, cod poștal 65032, Odesa, Ucraina
Reprezentant legal: Liliana Ivanova, Director
Tel: + 380 677 085 600
E-mail: lili88ivanova@gmail.com
Expert-cheie 1 (Odesa): Olga Bolon: tel: + 380 674 820 427, ushki@ukr.net
Expert cheie 1 #2 (Odesa): Natalia Serebryannikova, tel.: +380 677 04 79 09, e-mail: nserebryan@gmail.com
Expert cheie 2 (Kiev): Julia Kapustina, tel.: +380 675 02 42 33, e-mail: julia.n.kapustina@gmail.com

Adresă helpdesk/ avize ex-ante aferente materiale informare/ comunicare, în conformitate cu Manualul de Identitate Vizuală a Programului: odessa.ro.ua@gmail.com