Міністерство регіонального розвитку та публічної адміністрації, з офісом по вулиці Аполодор № 17, сектор 5, м. Бухарест, через Управління ОУ Програми європейського територіального співробітництва, у якості Органа управління «Спільної операційної програми Румунія – Україна 2014 – 2020», оголошує всім зацікавленим про розробку першого варіанту Програми, для якої була почата стратегічна оцінка середовища, відповідно до положень Директиви 2001/42/ЄС і специфічних рекомендацій Європейської Комісії.

Перший варіант Програми можна розглянути в Інформаційному пункті Міністерства регіонального розвитку та публічної адміністрації, який знаходиться по вулиці Аполодор № 17, сектор 5, м. Бухарест, з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 16.30, і в офісі Спільного технічного секретаріату (СТС) з Румунії, Сучавське регіональне бюро транскордонного співробітництва, вулиця Драгош Воде № 22, м. Сучава, повіт Сучава, з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

Також, документ розміщений для публічного перегляду на сайті Програми та на сайті Міністерства регіонального розвитку та публічної адміністрації, http://www.ro-ua-md.net і www.mdrap.ro – розділ 2014 – 2020 Румунія – Україна.

Ваші зауваження/коментарі та пропозиції можете надати у письмовій формі, в офісі Міністерства навколишнього середовища та кліматичних змін, за адресою Проспект Лібєртецій № 12, сектор 5, м. Бухарест, на протязі 10 днів з моменту публікації цього оголошення, відповідно 20.02.2015 року.

Спільні кордони. Спільні рішення.

Спільна операційна програма Румунія – Україна – Республіка Молдова 2007 – -2013, фінансується Європейським Союзом через Європейський інструмент сусідства та партнерства і співфінансується країнами, які беруть участь у програмі.

Зміст цього матеріалу не обов’язково відображає офіційну позицію Європейського Союзу.

pdfPOS RO-UA