Попередні консультації

У період 2021-2027 років, Румунія отримає комунітарну безповоротну фінансову допомогу для розвитку програм та проектів прикордонного співробітництва, спрямованих на поліпшення обміну на регіональному та місцевому рівнях, а також для вирішення прогалин у розвитку прикордонних зон шляхом заохочення співпраці та обміну передової практики між державами Європейського Союзу (ЄС) та сусідніми державами, що не є членами ЄС.

Таким чином, в контексті майбутньої Операційної Програми Румунія - Україна 2021 - 2027 та з метою проведення попередніх консультацій (фокус-груп) з усіма зацікавленими сторонами для визначення напрямків фінансування, Орган управління Спільної Операційної Програми Румунія - Україна 2014 – 2020 оголошує публічний заклик до подання заяви про намір прийняття участі для Неурядових організацій (НУО), які розгортають свою діяльність у сфері навколишнього середовища (зокрема, зміна клімату та ризики для навколишнього середовища, біорізноманіття та природні ресурси, забруднення повітря), цифрового підключення, довговічної, інтелектуальної та інтермодальної інфраструктури, освіти, охорони здоров’я та соціальної інклюзії/інтеграції, культури, інституційної здатності/спроможності, громадянського суспільства (зокрема співпраця між громадами), управління кордонами, менеджменту/управління ризиків катастроф.

Участь у фокус-групах здійснюватиметься в онлайновому режимі у квітні-травні 2021 року, буде добровільною та не винагороджується. У випадку великої кількості організацій, які висловлюватимуть свою зацікавленість прийняти участь у цих групах, пріоритет надаватиметься організаціям, які мають більш тривалий досвід діяльності у цільовій галузі, в межах двох (2) неурядових організацій на одну фокус-групу (організованих відповідно до цілей та завдань політики, розглянутих на етапі програмування).

Зацікавлені організації просимо повідомити свій намір за адресою: info.ro-ua-md@mdrap.ro  до 12 квітня 2021 року, із зазначенням принаймні наступної інформації:

  • Програма Румунія - Україна
  • Цільова галузь
  • Релевантна діяльність організації в обраній галузі (не більше 10 рядків)
  • Дата створення організації
  • Досвід у сфері транскордонного співробітництва (не більше 10 рядків)
  • Контактні дані

Якщо ваша організація буде обрана для участі у фокус-групі, вам буде повідомлено принаймні за 5 днів до дати та часу зустрічі, і ви отримаєте посилання на зустріч та інструкції для підключення.