Спільна операційна програма Румунія-Україна ENI 2014-2020 була прийнята

Спільна операційна програма Румунія-Україна ENI 2014-2020, в якій Міністерство регіонального розвитку та публічної адміністрації має роль Органу управління, була прийнята Європейською Комісією 18 грудня 2015 року.

Програма має загальний бюджет у 66 мільйонів ЄВРО (з яких 60 мільйона ЄВРО від ЄС за допомогою Європейського інструменту сусідства ENI, а 6 мільйонів ЄВРО представляють кофінансування держав, які приймають участь у програмі) і призначений для транскордонної співпраці повітів Сучава, Тулча, Ботошань, Сату Марє, Марамурєш з Румунії та Одеської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей України.

Загальне завдання Програми полягає в посиленні економічного розвитку і в поліпшенні якості життя людей, які проживають в зоні розгортання діяльності програми, за допомогою спільних інвестицій в освіту, економічний розвиток, в культуру, інфраструктуру та здоров’я, забезпечуючи, одночасно, захищеність та безпеку громадян тих двох країн.