Запитання та відповіді під час конкурсу пропозицій

Зверніть увагу, що для рівного ставлення до всіх Учасників, Орган управління, Спільний технічний секретаріат або філії Спільного технічного секретаріату, не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів, проекту або конкретних заходів.

Відповідно до Додатка H.1 Орієнтований перелік потенційних Заявників та Партнерів (для одного Пріоритету) до Посібника апліканта (заявника) на фінансування (грант), потенційних заявників та партнерів за пріоритетом 4.1 – Підтримка розвитку медичних послуг та доступу до охорони здоров’я – це:

-Національна / регіональна / місцева державна адміністрація та інші державні установи

-Установи на національному / регіональному / місцевому рівнях в галузі охорони здоров’я та соціальної політики;

-Неурядові організації (НУО), університети та науково-дослідні інститути;

-Професійні медичні асоціації та інші релевантні асоціації;

Зверніть увагу, що необхідно доказати транскордонний вплив проекту в рамках форми заявки і буде оцінений на другому етапі (технічна та фінансова оцінка).

Крім того, проект повинен стосуватися очікуваних результатів Програми та зробити чіткий та реальний внесок в отриманні Результатів Програми та (загальних) показників результатів.

Для отримання повних Умов прийнятності (відповідності), подивіться Розділи 2.2 Заявники та партнери. Умови прийнятності, 2.3 Партнерство. Умови прийнятності, 2.4 Проекти та заходи. Умови прийнятності, 2.5 Витрати. Умови прийнятності згідно Посібнику апліканта (заявника).

Суб’єкти, розташовані поза основними регіонами Програми з Румунії, крім Бухаресту, можуть брати участь у конкурсах для подання пропозицій відповідно до Розділу 2.2.1.1. Правило гнучкості з Посібника апліканта (заявника) на фінансування (грант) ТІЛЬКИ, якщо виконуються наступні умови:

- діють у якості Партнерів в проекті, а не у якості Заявників (головних бенефіціарів)

- їх участь необхідна за характером та цілями проекту, а також для його ефективної реалізації;

- всі вони відповідають вимогам прийнятності, зазначених в пунктах b) – j) Розділу 2.2.1 2.2.1. Вимоги щодо прийнятності заявника та партнерів;

- лише 10% бюджету проекту можуть використовуватися поза основними регіонами Програми.

Відповідно до Розділу 2.2.1.1 Правило гнучкості з Посібника апліката (заявника) на фінансування (СОФТ-проекти), Програма дозволяє участь організаціям з Румунії та України, які зареєстровані за межами головних регіонів ТІЛЬКИ, якщо виконуються наступні умови:

- діють як Партнери в проекті, а не як Заявники (основні бенефіціари)

- їх участь необхідна за характером та цілями проекту, а також для його ефективної реалізації;

- всі вони відповідають вимогам прийнятності, зазначених в пунктах b) – j) Розділу 2.2.1 2.2.1. Вимоги щодо прийнятності заявника та партнерів;

- лише 10% бюджету проекту можуть використовуватися поза основними регіонами Програми.

Крім того, зверніть увагу на те, що у відповідності до положень розділу 2.4.4 Посібника апліканта (заявника), проекти можуть бути частково реалізовані за межами основних регіонів Програми, у виняткових випадках, за умови дотримання наступних умов:

а) Це необхідно для досягнення цілей Програми;

б) Вони є корисними для головних регіонів Програми.

Інформацію про ваш запит можна знайти в розділі 2.2.1. Умови прийнятності заявника та партнерів з Посібника апліката (заявника) на отримання безповоротного фінансування (грант).

Параграф h) x стосується одного з критеріїв прийнятності:

«Не повинен мати непогашеної заборгованості перед Органом управління за будь-який проект, який фінансується в рамках програми RO-UA-MD ENPI-CBC 2007-2013 на момент підписання договору. Якщо Орган управління встановив заборгованість (в Реєстрі боржників суб’єкта, який утримує Орган управління) для Заявника та / або Партнерів, Договір на фінансування (грант) може бути підписаний лише тоді, коли заборгованість буде погашена».

Тому організації, які мають непогашену заборгованість за будь-який проект, що фінансується за програмою RO-UA-MD ENPI-CBC 2007-2013, виявлену Органом управління в Реєстрі боржників, і вирішують взяти участь у конкурсі пропозицій, повинні повністю усвідомлювати ризик поставити під загрозу все партнерство, враховуючи, що у разі якщо проект буде обраний для фінансування, договір фінансування (гранту) не буде укладений якщо ситуація із заборгованістю не буде вирішена.

Для участі у конкурсі, заявники та / або партнери мають бути юридичними особами, зареєстрованими та розташованими в ключових регіонах Програми, а саме: у повітах Румунії Сучава, Ботошани, Сату Маре, Тулча, або в Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецькій областях.

У випадку зацікавлених організацій, які знаходяться за межами згаданих вище основних регіонів, вони можуть брати участь у проектах як партнери (не головні) на умовах розділу 2.2.1.1. Правило гнучкості з Посібника апліканта (заявника) на фінансування (проекти СОФТ),

Програма дозволяє участь організаціям з Румунії та України, які зареєстровані за межами основних регіонів, ТІЛЬКИ, якщо виконуються наступні умови:

- виступають у якості Партнерів проекту, а не у якості Заявників (головних бенефіціарів)

- їх участь необхідна за характером та цілями проекту, а також для його ефективної реалізації;

- всі вони відповідають вимогам прийнятності, зазначених в пунктах b) – j) Розділу 2.2.1 2.2.1. Вимоги щодо прийнятності заявника та партнерів;

- лише 10% бюджету проекту можуть використовуватися поза основними регіонами Програми.

Крім того, зверніть увагу на те, що у відповідності до положень розділу 2.4.4 Посібника апліката (заявника), проекти можуть бути частково реалізовані за межами основних регіонів Програми, у виняткових випадках, за умови дотримання наступних умов:

а) Це необхідно для досягнення цілей Програми;

б) Вони є корисними для головних регіонів Програми.

Зверніть увагу, що проекти повинні стосуватися одного з пріоритетів конкурсу, як зазначено в розділі 1.4 Фокус перший конкурс пропозицій.

Зверніть увагу, що для рівного ставлення до всіх Учасників, Орган управління, Спільний технічний секретаріат або філії Спільного технічного секретаріату, не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів, проекту або конкретних заходів.

Для потенційних заявників, які зацікавлені в участі в програмі ENI CBC «Румунія-Україна» та бажають знайти прийнятного партнера, база даних KEEP доступна за адресою: https://www.keep.eu/keep/partner. Окрім організацій / установ, які мають певний досвід роботи в програмах ETC, які можна знайти за допомогою бази даних KEEP, ви також можете зв’язатися з іншими організаціями / установами різних типів, які представлені у Додатку H1 до Посібника апліканта (заявника) «Орієнтований перелік потенційних бенефіціарів”.

info.ro-ua@brctsuceava.ro

Незалежно від конкурсу пропозицій (SOFT або HARD) або пріоритету, на який посилається бенефіціар, повинні бути виконані всі вимоги до заявника та партнерів, як це описано в Розділі 2.2.1. Вимоги щодо відповідності заявнику та партнерам. Слід звернути увагу на необхідний статус юридичної особи.
На веб-сторінці програми, на веб-сторінці http://www.ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html, Додаток J.1 до Керівних принципів для заявників-грантоодержувачів Контрольний список для адміністративного та правомочності Перевірка (Крок 1) повинна бути перевірена, щоб допомогти одному визначити, чи відповідає установа вимогам прийнятності дзвінка. Відповіді повинні бути "так" на всі питання контрольного списку.

Незалежно від конкурсу пропозицій (SOFT або HARD) або пріоритету, на який посилається бенефіціар, повинні бути виконані всі вимоги до заявника та партнерів, як це описано в Розділі 2.2.1. Вимоги щодо відповідності заявнику та партнерам. Слід звернути увагу на необхідний статус юридичної особи.
На веб-сторінці програми, на веб-сторінці http://www.ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html, Додаток J.1 до Керівних принципів для заявників-грантоодержувачів Контрольний список для адміністративного та правомочності Перевірка (Крок 1) повинна бути перевірена, щоб допомогти одному визначити, чи відповідає установа вимогам прийнятності дзвінка. Відповіді повинні бути "так" на всі питання контрольного списку.

Інформація про програмні показники для кожного пріоритету доступна в Додатку H.2. Індикатори програми для кожного пріоритету можна знайти на веб-сторінці програми на http://www.ro-ua.net/ru/about-the-programme/calls-for -пропозиції.html.

Бюджет проекту включає грант (повинен бути наданий з вкладу ЄС) та співфінансування (надаються партнерами проекту з їхніх власних ресурсів).
Рекомендації для грантодавців пояснюють це:
- внесок (грант) ЄС для проекту повинен становити максимум 90% від загальної суми прийнятних витрат проекту;
- співфінансування повинно бути не менше 10% від загальної суми прийнятних витрат проекту.
Мінімальний та максимальний розміри гранту для кожного виклику та для кожного пріоритету можна знайти в "Керівництві для грантодавців" (для проектів HARD та SOFT) - Розділ 1.5 Фінансові асигнування на один пріоритет.

Так, відповідно до розділу 2.1 "Кількість проектів, що підлягають поданню Керівних принципів для претендентів на тверді та м'які проекти", організація може подати як заявник лише один проект на пріоритет під цією пропозицією конкурсних торгів (для даного запрошення на пропозиції, той самий Заявник може подати не більше 3 проектів, по одному для кожного Пріоритету). Для організації для участі в якості партнера в кількох проектах, поданих у рамках даного конкурсу заявок, не встановлено жодних обмежень, якщо відповідна організація має необхідні операційні та фінансові можливості для реалізації вибраних проектів ».

Керівні принципи для заявників-грантодавців вимагають у розділі 2.6.6 (для проектів HARD) або розділу 2.6.5 (для проектів SOFT) Підкріплення документів, що супроводжують форму заявки, яка буде представлена на етапі I, що "рахунки прибутків та збитків, а також баланс аркушів або інших відповідних податкових документів за останній рік, за яким рахунки були закриті для заявника та кожного партнера по проекту».

Рекомендовано ознайомитися з європейською базою даних KEEP, доступною за адресою https://www.keep.eu/keep/partner, яка містить широкий спектр організацій/установ, які вже реалізували проекти транскордонного співробітництва. Керівні принципи для заявників на отримання гранту також містять Індикативний перелік видів потенційних бенефіціарів у Додатку H1.

Керівні принципи для заявників-гранців визначають всі вимоги щодо участі у конкурсах. Інформація доступна на веб-сторінці програми на www.rou-ua.net.
Щодо прийнятності партнерського проекту, ознайомтеся з Рекомендаціями у Розділі 2.3.2. Вимоги щодо відповідності проекту партнерству. Зауважте, що:
- У проекті беруть участь не більше 4 партнерів (включаючи Заявника).
- Принаймні один партнер у проекті зареєстрований в Румунії та принаймні один партнер зареєстрований в Україні.
- Принаймні два з чотирьох критеріїв транскордонного співробітництва (див. Розділ 1.4.4 "Транскордонний характер проектів"), а саме: (3) Спільне кадрове забезпечення та (4) Спільне фінансування, здійснюється партнерством.
Щодо інших вимог щодо відповідності, перевірте розділи 2.2 Заявники та партнери. Вимоги щодо відповідності вимогам, 2.3 Партнерство. Вимоги щодо відповідності, 2.4 Проекти та заходи. Вимоги щодо відповідності, 2.5 Витрати. Вимоги щодо відповідності вимогам керівних принципів.
Зауважте, що програма шукає пропозиції, які передбачають чіткий вплив на транскордонний розвиток та підтримують досягнення очікуваних результатів та результатів програми, виконують чіткі критерії якості та демонструють технічну та фінансову життєздатність.

Обидва конкурсу на подання пропозицій мають однакові терміни подання, як це написано в Керівних принципах для проектів HARD та SOFT відповідно до розділу 2.6:
- 3 травня 2018 року (16:00 за румунським часом) для онлайн-подання проектної пропозиції;
- 7 травня 2018 року (16:00 за румунським часом) для подання твердої копії варіантів проектних пропозицій.
Для проектів HARD подано додаткові документи на наступному етапі оцінки, про що повідомляв Комітет з відбору проектів.
Перевірте Керівництво для грантодавців у розділі 2.6. Як подати заявку та процедуру дотримання, можна ознайомитись на веб-сторінці програми на веб-сторінці http://www.ro-ua.net/en/about-the-programme/calls-for-proposals.html для отримання додаткової інформації.

У Керівництві для грантодавців немає обмежень щодо правомочності розробки технічної документації (наприклад, техніко-економічного обґрунтування) як проектної діяльності.
Тим не менш, заявник повинен звернути увагу на те, що у випадку, якщо проект передбачає виконання компонентів інфраструктури менше ніж 1 млн. Євро, техніко-економічне обґрунтування повинно бути надане протягом шести місяців з дати початку впровадження, але не пізніше подання проміжного запиту на оплату
Більш детальну інформацію див. У розділі 4.2.1 Додаткові документи з Посібника для грантодавців, доступні за адресою http://www.ro-ua.net/ru/about-the-programme/calls-for-proposals.html.

Враховуючи запрошення до подання пропозицій, пропонується кілька пояснень до бюджетних позицій та пакетів заходів:
 Бюджетний шаблон, Бюджетна категорія 1, рядок 1.1 - Команда проекту

Шаблон бюджету дозволяє заявникові додавати стільки рядків, скільки він потребує, щоб включити витрати на проектні команди.
Немає обмежень стосовно кількості персоналу. Керівник проекту та фінансовий менеджер - це мінімальні функції, які буде забезпечено кожним партнером з метою реалізації проекту відповідно до розділу 1.4.4 "Транскордонний характер проектів", пункт (3).
- Бюджетна категорія 1, рядок 1.2 - Технічний персонал/фахівці

Всі члени проектної команди, незалежно від того, чи є вони бюджетними у розділі 1. Людські ресурси чи ні, повинні бути працівниками заявника/партнерських організацій.
У випадку, якщо вони не є членами команди проекту та/або не працюють у Заявника/партнерів, пов'язані витрати можуть бути передбачені в інших заголовках бюджету (наприклад, 5 служб, 6 інших), а також процедура закупівлі відповідно до національного законодавства повинна бути дотримана.
Відповідно до обох Правил заявників, «Персонал» означає будь-яку особу, призначену для проекту, і для якої на підставі трудового контракту організація сплачує валову заробітну плату, яка включає витрати на соціальне забезпечення та інші витрати, пов'язані з оплатою праці (розділ 2.5.1. Прийнятні прямі витрати). У випадку, якщо людина не працює для відповідного партнера, але субпідряд на виконання різних заходів проекту за процедурою закупівлі, не розглядається як "персонал".
- Бюджетна категорія 2, рядок 2.2. Подорожі та прожитковий мінімум стосуються лише персоналу проекту (підготовка та реалізація), відповідно до пояснень. Чи повинні ці витрати співвідноситись лише з витратами та витратами працівників проекту? Якщо відповідь буде "так", то наступне питання полягає в тому, де слід включити витрати на проїзд та проживання для цільової групи/інших людей, які чітко беруть участь у діяльності проекту?
Витрати на лінії 2.2 Поїздки та проживання належать тільки до членів команди проекту.
У випадку, якщо вони не є членами команди проекту та/або не працюють у Заявника/партнерів, пов'язані витрати можуть бути передбачені в інших заголовках бюджету (наприклад, 5 служб, 6 інших), а також процедура закупівлі відповідно до національного законодавства повинна бути дотримана.

- Бюджетна категорія 5 Служби, лінія 5.1. Друковані/опубліковані матеріали.

Надруковані/опубліковані матеріали можуть містити будь-який матеріал, що підтримує або виникає внаслідок проектної діяльності.
Бюджетна рубрика 7 включає витрати на мінімальне обов'язкове повідомлення, просування по службі, інформаційні матеріали (як зазначено у Додатку Н 3 Керівних принципів для заявників на отримання гранту), і вони повинні бути описані у формі заявки в Інформаційно-комунікаційному плані GA2.
- Бюджетна категорія 9 Адміністративні витрати

Всі витрати, включені до бюджетної статті 9, є прийнятними витратами, які не можуть бути визначені як конкретні витрати, пов'язані з реалізацією проекту, і не можуть бути зараховані безпосередньо відповідно до вимог щодо відповідності. Заявник повинен аналізувати потреби свого проекту щодо цього положення.
Більш того, стосовно непрямих витрат, заявник повинен перевірити положення розділу 2.5.3 "Прийнятні непрямі витрати" (адміністративні витрати) з Керівних принципів заявників. Непрямі витрати можуть включати в себе витрати на офіс (включаючи оренду), електроенергію, опалення, телефон, прибирання, заробітну плату персоналу, що підтримує реалізацію проекту (наприклад, бухгалтер, водій, секретар тощо), поштові послуги, фінансові послуги, архівування, послуги безпеки тощо.

Шаблон форми заявки не дозволить вам додати більше 5 груп дій або виключити ті, які є обов'язковими для програми. Тим не менш, діяльність може бути включена як конкретна діяльність в межах GA 3.

Форма заявки (включаючи бюджет, логічну структуру) доступна на http://rou-ua.net/uk/about-the-programme/calls-for-proposals/453-2nd-call-for-proposals-soft-projects.html
Заявник повинен завантажити його з веб-сайту на свій комп'ютер, відкрити його, а також почати його заповнювати. Для правильного перегляду та використання файлу потрібна остання версія Adobe Acrobat Reader.
Заявник також може отримати доступ до відео-підручників, підготовлених програмою для підтримки заповнення анкети, доступної за адресою https: http://ro-ua.net/en/communication-en/news/472-tutorials-for- заповнення-в-заявці-form.html

Для цього питання, будь ласка, зверніться до розділу 2.5.1. Прийнятні прямі витрати на керівні принципи для заявників на отримання гранту. "Під час підготовки бюджету проекту, будь-ласка, враховуйте, що податки, включаючи ПДВ, приймаються лише як прийнятні витрати, якщо заявник або його партнери можуть показати, що вони не можуть повернути їх відповідно до свого національного законодавства. Фінансова угода між Європейською комісією та Урядом України, Україна застосовується до грантових контрактів, що фінансуються Союзом, найбільш сприятливих податкових та митних процедур, а також відповідно до Рамкової угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств ратифіковані 03.09.2008 року, контракти, що фінансуються Співтовариством, не підлягають сплаті податку на додану вартість, реєстраційних зборів або будь-яких платежів, що мають еквівалентний ефект в Україні, незалежно від того, чи існує таке стягнення. Ці положення застосовуються до всієї вартості договір, який включає як гранти Співтовариства, так і спільне фінансування, надане бенефіціарами. Крім того, будь-який товар які ввозяться з метою реалізації проектів, що фінансуються Співтовариством, не підпадають під митні та імпортні мита, податки або будь-які інші збори, що мають еквівалентний ефект. Для того, щоб скористатися цими об'єктами, українські бенефіціари, які підписують грантовий договір, реєструють проект в Міністерстві економіки та торгівлі України (див. Також розділ 4.2 "Впровадження проекту").

На веб-сайті програми, в розділі "ВІДКРИТИ ВИКЛЮЧЕННЯ", всі документи доступні як для "HARD", так і для "SOFT" пропозицій. Під час кожного виклику можна знайти форму заявки та керівні принципи для заявників-грантодавців, а також додатки до Посібників для заявників-грантодавців. Заявники можуть знайти там додаток L. Партнерська угода, яка є шаблоном для використання в рамках спільної операційної програми "Румунія-Україна 2014-2020".

Опис Показника результату RI411 (кількість випадків нових зареєстрованих захворювань) є: «Кількість випадків нових захворювань, зареєстрованих лікарями в головній прийнятній зоні. Показник враховує лише нещодавно виявлені захворювання, які раніше не були зареєстровані».

Індикатор «Зменшення на ~ 20% випадків захворювання» пояснюється в Додатку IV документа POC Румунія-Україна, доступ до якого можна отримати за посиланням: http://www.ro-ua-md.net/wp-content/uploads/2016/01/Annex-IV-Report-on-indicators1.pdf . Вказівки щодо вимірювання та обґрунтування для встановлення початкового розміру та мети: Дані надаються національним інститутом / бюро статистики кожної країни, що збирає дані про систему охорони здоров'я на територіальному рівні. Початковий розмір у 5550 тисяч був встановлений за даними 2013 року, доступними на момент проведення територіального аналізу. У випадку з Румунією в розрахунку використовувався національний розмір, котрий був співвіднесений з відсотковим розміром населення в повітах Румунії в основній прийнятній зоні загальної чисельності населення Румунії. У випадку України використовувався національний розмір, котрий був співвіднесений з відсотковим розміром населення з румунських повітів з основної прийнятної зони загальної чисельності населення України. Цільовий розмір у 4400 тис. (приблизно 20% зменшення) був встановлений з урахуванням поліпшення внаслідок майбутнього розвитку системи охорони здоров'я на рівні основної прийнятної зони, за рахунок використання державних та приватних фондів, а також поліпшення, які виміряються за описом COI 411 та IO 412, вказаним вище.

Кількісне визначення індикатора результату RI411 буде виконано у 2023 році для всієї зони програми, відповідно до формули, зазначеної у Додатку IV Програми, шляхом збирання статистичних даних з двох країн, що беруть участь у програмі, та з оцінкою «ex-post».
Джерела інформації для цього показника результату визначатимуться Заявником / Партнерами залежно від специфіки проекту.

Беручи до уваги Програму POC Румунії-Україна, Розділ 3.3.2 Показники програми та Додаток IV до Програми, референтний рік для референтного розміру є 2013 рік.

Беручи до уваги лікарню з декількома будівлями у своїй адміністративній структурі, проте лише одна із цих будівель є предметом заяви на фінансування, яке пропонує реабілітацію та оснащення (який має лише певні медичні спеціалізації), моніторинг показників буде здійснюватися тільки для цих спеціалізацій або буде поширюватися на всю діяльність лікарні?

Згідно з вищенаведеним, слідуйте посиланням http://ro-ua.net/images/Programme/Annex-IV-Report-on-indicators1.pdf .
Описом показника OI 412 є «кількість підрозділів охорони здоров'я, які покращені / реабілітовані за підтримки програм. Підрозділ медичних послуг: включає всі будинки та корисності будь-якого медичного закладу, використання яких безпосередньо пов'язане з наданням медичних послуг (наприклад, амбулаторний центр / лабораторії). Будуть стежити за досягненням вихідних показників «output» проекту та внеску до вихідних показників «output» програми до розмирів, значених в Заявці для аплікації.

Відповідно до українського законодавства щодо інфраструктури, оскільки відновлювальні роботи частини будівлі, які будуть виконані, передбачає складання проектно-кошторисної документації, що складається з техніко-економічного обґрунтування та оцінки впливу на навколишнє середовище, ке необхідне для STAGE II (Пункт 2.6.7 Посібника для жорстких проектів «Хард»), чи повинні бути прийнятними документі проектування та кошторисні документи для ІІ Етапу за запитом PSC?

Відповідно до розділу 2.5. Посібника заявника на отримання гранту для проектів «ХАРД» (HARD)
«Витрати, пов'язані з дослідженнями та документацією для компонента інфраструктури, наприклад, дослідження рентабельності або аналогічні, Оцінка впливу на навколишнє середовище та інша технічна документація, можуть бути понесені до періоду впровадження проекту, починаючи з дати затвердження Програми, а саме 17 грудня 2015 року».
Ці витрати можуть бути включені до бюджету та можуть буди враховані при виборі проекту.

Розподіл орієнтованого бюджету для інфраструктури необхідно доповнити для проектів м'якого типу «софт» із компонентом інфраструктури перед подачею Форми заявки, і у цих цілях можливо використати шаблон форми з Додатку А.1. для проектів твердого типу «хард»?

Не потрібно подавати індикативне відрахування бюджету для інфраструктури під час другого конкурсу (проекти СОФТ). Врахуйте що у вас немає дозволу на використання додатків різних конкурсів пропозицій або програм. Це може призвести до відхилення вашої проектної пропозиції.

Витрати на персонал, найнятий Партнерами проекту, обмежені витратами на проїзд та проживання, можуть бути включені до бюджету проекту, незалежно від того, чи залучені особи стануть частиною команди проекту, за умови дотримання вимог Розділу 2. 5 Витрати. Вимоги щодо прийнятності повинні бути виконані.

Якщо Заявник / Партнер представлений виконавчим органом місцевого самоврядування, який не має статуту, такий документ може бути регламентом виконавчого органу, затвердженого рішенням засідання місцевих рад або законом, що регулює діяльність виконавчого органу відповідно до пункту b) релевантних статей «Підтверджуючі документи, які супроводжують Форму заявки» для тих двох Посібників?

Для місцевих установ / адміністрацій, які не мають статусу, інші релевантні документі можуть бути подані на І етапі.
Відповідно до Посібника заявника на отримання гранту, розділ 2.6.6, пункт b), необхідні наступні:
Статути або інші релевантні документи для Заявника та кожного Партнера Проекту - засвідчені копії «З оригіналом вірно», які повинні мати печатку відповідно до релевантних правових положень, що діють та повинні бути підписані законними представниками, на державній мові та у формі перекладу на англійську мову.
Проте Заявник / Партнер повинен переконатися, що подані документи можуть привести до об'єктивної оцінки вимог щодо прийнятності, викладених в Посібнику заявника на отримання гранту, як зазначено в розділі 2.2.1.

Посібнику заявника на отримання гранту не надає якогось шаблону для офіційних уповноважень. Мандат може бути різним залежно від типу установи (Неурядова організація - внутрішнє рішення, засвідчене нотаріально, місцеві та регіональні державні адміністрації та державні установи - офіційні рішення тощо).

У випадку Додатку V Декларація заявника в обох Посібниках, а саме на сторінці 2 цього документа, щодо обрання одного з варіантів, якщо українські заявники / партнери вибирають версію 4 (тільки для українських організацій), вони повинні позначити і інші вище представлені ствердження?

Якщо ви маєте на увазі податок на додану вартість (ПДВ), дотримуйтесь інструкцій [Позначте, будь ласка, кожне твердження, якщо це необхідно, та видаліть те, що не застосовується]. Для українських заявників / партнерів застосовується лише остання декларація про ПДВ. Після підписання грантової угоди та перед тим, як подати запит на перше попереднє фінансування, Заявник звернеться за реєстрацією в Міністерство економіки та торгівлі України.

У Посібнику заявника на отримання гранту відсутнє положення, яке забороняє неурядовим організаціям брати участь у якості заявників / партнерів у конкурсах пропозицій, початих за Програмою.
Орган управління, Спільний технічний секретаріат або філії Спільного технічного секретаріату не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів (окрім пунктів, перелічених у розділі 2.2.1), проекту чи конкретних видах діяльності, і це стосується специфічної сфери діяльності та статусу установи, яка може чи не може мати право розгортати специфічні проектні заходи, які відповідають кожному пріоритету, і які можуть або не можуть мати змогу досягти (пріоритетних) показників Програми. Правоздатність заявника та партнерів діяти у сфері проектної пропозиції буде оцінюватися на Етапі 2 (технічне та фінансове оцінювання), де кожен партнер повинен продемонструвати наявність необхідної компетенції у сфері проекту (також, просимо, перевірте Сітку оцінювання Додаток J3).

Посібник передбачає наступне:
«Співфінансування для румунських бенефіціарів: Для румунських бенефіціарів застосовується Постанова Уряду № 29/2015 щодо надання зовнішніх грантів та національного державного внеску до цілі «Європейське територіальне співробітництво», із подальшими змінами»,
Будь ласка, поясніть, чи вказує цей пункт на суму співфінансування, яка буде фінансуватися з державного бюджету, у випадку основного бенефіціару / основних бенефіціарів, зареєстрованих у країнах-учасницях (Румунія). Якщо так, то яка максимальна відсоткова частка від загальної суми прийнятних витрат Проекту, яка буде фінансуватися з державного бюджету Румунії?
Цей параграф має на увазі суму співфінансування, що відшкодовується з державного бюджету у випадку основних Бенефіціарів / Бенефіціарів, зареєстрованих у Румунії.

Сума співфінансування буде розрахована як відсоток від частки субвенції, що відповідає відповідному Бенефіціару з Румунії відповідно до положень Постанови Уряду Румунії № 29/2015 з наступними змінами.

Зверніть увагу, що співфінансування з державного бюджету здійснюватиметься на підставі окремого договору, підписаного з кожним Бенефіціаром з Румунії, партнером у проекті, в залежності від наявності фондів, і лише після того, як останній платіж гранту ENI був зроблений для проекту Органом управління.

Посібник передбачає наступне:
«Одна організація може подати у якості заявника лише один пріоритетний проект у рамках цього конкурсу пропозицій»,
в той час як у виноски зазначено, що:
«Для цього конкурсу пропозицій той самий Заявник не може подати більше 3 проектів, по одному проекту для кожного Пріоритету»
З огляду на те, що кількість пріоритетів, відкритих в рамках цього конкурсу пропозицій, становить 7, а Посібник визначає максимально один можливий проект для кожного пріоритету, будь ласка, поясніть, чи обмеження в виносці (максимум 3 проекти на одного заявника) є умисним, або це помилка в написанні.

Що стосується другого конкурсу проектних пропозицій (проекти СОФТ), виноска, яку ви вказуєте, має помилку запису
«Для цього конкурсу пропозицій той самий Заявник не може подати більше 3 проектів по одному проекту для кожного Пріоритету»
Правильна форма виноски повинна була бути
«Для цього конкурсу пропозицій той самий Заявник не може подати понад 7 проектів по одному проекту для кожного Пріоритету»
Для цієї конкретної ситуації, будь ласка, дотримуйтесь порогів, наведених у Посібнику, Розділ 2.1. Кількість поданих проектів: «Одна організація може подати у якості заявника лише один пріоритетний проект у рамках цього конкурсу пропозицій»

Посібник передбачає наступне:
«Проект буде обраний лише у тому випадку, якщо він продемонструє свій внесок в одному з результатів Програми (специфічного для обраного пріоритету) та в відповідному показнику результату.
Проект буде обраний лише у тому випадку, якщо він продемонструє свій фактичний внесок як мінімум в один (спільний) Результат Програми (специфічний для обраного пріоритету) та принаймні в один з відповідних показників «output».
якщо результати Програми та показники «output», прийняті заявниками в проекті, повинні бути досягнуті до кінця періоду впровадження або також протягом певного періоду сталого розвитку? Яка тривалість періоду сталого розвитку?

Необхідно зробити різницю між вкладом проекту в показники «output» програми (загальної) та вкладом проекту в показник результатів Програми.
Протягом свого життя (до кінця періоду впровадження), проект повинен сприяти (загальним) показникам результату «output» за допомогою Специфічних цілей та Результатів.
Вклад Проекту в показник результату Програми буде вимірюватися після періоду впровадження.
Для методологічних пояснень щодо системи показників ми рекомендуємо ознайомитися з додатком 4 до POC: (http://www.ro-ua-md.net/wp-content/uploads/2016/01/Annex-IV-Report-on-indicators1.pdf )
Кожен проект повинен продемонструвати, як він забезпечить та / або підвищить довговічність своїх результатів та очікуваних результатів протягом та після періоду впровадження. Увага, якість партнерів у рамках проекту, включаючи фінансовий потенціал, будуть оцінюватися на Другому етапі (технічне та фінансове оцінювання).
Крім того, у випадку проектів із компонентом інфраструктури (всі проекти м'якого типу «Софт» та проекти твердого типу «Хард» з компонентом інфраструктури), якщо протягом п'яти років після завершення проекту, проект зазнає суттєвих змін, що впливають на природу, цілі або умови виконання, що підриває його початкові цілі, головний Бенефіціар відшкодовує Органу управління фінансування ENI.

Посібник передбачає наступне:
«Проект буде обраний лише у тому випадку, якщо він продемонструє свій внесок в один із результатів Програми (специфічний для обраного пріоритету) та в відповідному показнику результату.
Проект буде обраний лише у тому випадку, якщо він продемонструє свій фактичний внесок як мінімум в один Результат Програми (спільної) (специфічний для обраного пріоритету) та принаймні в один з відповідних показників результату «output».
Фраза «Проект буде обраний лише у тому випадку, якщо він продемонструє свій фактичний внесок як мінімум в один Результат Програми (спільної) (специфічний для обраного пріоритету) та принаймні в один з відповідних показників результату «output» може бути інтерпретована як встановлення обов'язкової умови для кожного проекту, спрямованої на прийняття загальних показників результату «output» (COI) та показників результату «Output». Оскільки Пріоритет 2.1 має лише індикатори типа COI (подивіться Додаток IV, Звіт про показники, пакет POC), ця умова виявиться неможливою для виконання. Просимо уточнити.

Фраза «Проект буде обраний лише у тому випадку, якщо він продемонструє свій фактичний внесок як мінімум в один Результат Програми (спільної) (специфічний для обраного пріоритету) та принаймні в один з відповідних показників «output» вказує на те, що необхідно підходити або до спільного показника результату «output» або до показника результату «output». Ці скобки були використані для «спільного», щоб підкреслити, що обидва спільні показники результату «output», а також показники результату «output» будуть розглядатися однаково у сенсі Програми.

Посібник передбачає наступне:
«При складанні бюджету проекту, будь ласка, зверніть увагу, що збори, включаючи ПДВ, будуть прийняті у якості прийнятних витрат лише тоді, коли Заявник або його партнери можуть довести, що вони не можуть відшкодувати їх відповідно до національного законодавства»
Як і коли заявник повинен «показати», що ПДВ неможливо відшкодувати? Чи наведене обґрунтування має бути подане разом із формою заявки на аплікацію, чи це документ, який має бути поданий протягом процесу звітування? Чи повинні румунські заявники підготувати заяву під власну відповідальність на англійській мові, в якій необхідно зазначити, що ПДВ не підлягає відшкодуванню, або ж повинні подати офіційний документ, виданий органами Румунії?

Кожен партнер, залучений до проекту, включаючи Заявника, повинен відповісти на наступне запитання: «Ваша організація має право відшкодувати ПДВ на підставі національного законодавства щодо діяльності, яка виконується в проекті?». У Частині В.1 Бенефіціари проекту з Форми для аплікації. Для партнерів, зареєстрованих у цілях ПДВ, необхідно вказати номер ПДВ.
Додаток B - Заява заявника та Додаток C - Заява про партнерство, яка буде подана разом з формою заявки для аплікації, також включає розділ, в якому заявник / партнер повинен заявити під своїм підписом, чи від зареєстрований або не зареєстрований у цілях ПДВ.
Проте, будь ласка, зверніть увагу на те, що відповідно до Посібника заявника на отримання гранту, «до підписання договорів, інші документи можуть бути зажадані Спільним технічним секретаріатом / Органом управління (наприклад, підтвердження відсутності боргів до консолідованих бюджетів або бюджету Програмами, підтвердження того, що ПДВ не може бути відшкодований з інших джерел тощо), а також відвідування на місцях».

Посібник передбачає наступне:
«Якщо реалізація проекту вимагає від бенефіціарів укладання контрактів на закупівлю, будуть застосовуватися правила, викладені у статтях 52-56 Регламенту впровадження ENI № 897/2014, доповнений положеннями грантового договору».
Що стосується румунських бенефіціарів, стаття 52 абзац (1) Регламенту впровадження № 897/2014 визначає дві можливі категорії:
- категорія, яка відноситься до суб'єктів, які є договірними органами або підрядними у сенсі законодавства Союзу, та -
- друга категорія - суб'єкти, які не відносяться до першої категорії (наприклад, неурядові організації, церкви, регіональні та місцеві об'єднання підприємств та професійні організації тощо)
Цілком зрозуміло, що бенефіціари, що входять в першу категорію, повинні будуть застосовувати національний регламент державних закупівель при наданні договорів, тоді як бенефіціари другої категорії не будуть використовувати національний регламент державних закупівель, а повинні будуть втілити процедури державних закупівель, які виконують обов'язкові умови, передбачені статтею 52 абзац (2), статтями 53, 54, 55 та 56.
Чи має намір Спільний технічний секретаріат розробити набір спрощених процедур державних закупівель для бенефіціарів які входять до другої категорії, або це буде відповідальністю бенефіціара під час впровадження?

Відповідно до Розділу 4.2.2 Державні закупівлі, сторінка 45 Посібника заявника на отримання гранту (проекти СОФТ), «Якщо впровадження проекту вимагає від бенефіціарів укладання договорів закупівлі, будуть застосовуватися правила, викладені у статтях 52-56 Регламенту впровадження ENI № 897/2014, доповненого положеннями грантового договору».
Додаток К - Проект грантового договору надає більш детальну інформацію про процедуру, яка застосовується основними бенефіціарами / бенефіціарами, які не є договірними органами або договірними суб’єктами у розумінні законодавства Союзу, що застосовуються до процедур закупівель, створених в Румунії. Відповідно до ст. 9.3 «... застосовуються положення Закупівель та субвенцій для зовнішніх дій Європейського Союзу (PRAG), включаючи моделі та деталі стосовно кожного типу процедур (зокрема, розділи 2, 3, 4, 5 та 8 PRAG), які діють на момент запуску конкурсу на подання пропозиції, доступні за адресою: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/
та відповідно
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do ».

Посібник передбачає наступне:
«Якщо впровадження проекту вимагає від бенефіціарів укладання договорів на закупівлю, будуть використовуватися правила, викладені у статтях 52-56 Регламенту впровадження ENI № 897/2014, доповнений положеннями грантового договору».
Що стосується румунських бенефіціарів, стаття 52 абзац (1) Регламенту впровадження № 897/2014 визначає дві можливі категорії:
- категорія, яка відноситься до суб'єктів, які є договірними органами або підрядними у сенсі законодавства Союзу, та -
- друга категорія - суб'єкти, які не відносяться до першої категорії (наприклад, неурядові організації, церкви, регіональні та місцеві об'єднання підприємств та професійні організації тощо)
Цілком зрозуміло, що бенефіціари, що входять в першу категорію, повинні будуть застосовувати національний регламент державних закупівель при наданні договорів, тоді як бенефіціари другої категорії не будуть використовувати національний регламент державних закупівель, а повинні будуть втілити процедури державних закупівель, які виконують обов'язкові умови, передбачені статтею 52 абзац (2), статтями 53, 54, 55 та 56.
Оскільки положення Регламенту впровадження (ЄС) № 897/2014 стосується положень Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1268/2012, є положення статей 265-277 Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 1268/2012, що застосовуються для надання договорів надання послуг, постачання та робіт (пороги та процедури).

До Основних бенефіціарів / Бенефіціарів, які не є договірними органами або договірними суб’єктами у значенні законодавства Союзу, що застосовуються до процедур державних закупівель, встановлених в Румунії, застосовуються правила, викладені у статтях 52-56 Регламенту впровадження ENI № 897/2014, доповненого з положеннями грантового договору».

Додаток передбачає Пріоритет 2.1. наступні результати та вихідні показники «output»:
- Очікуваний результат програми «Відновлення культурних та історичних об'єктів, що збільшують транскордонний туристичний потенціал прийнятної зони»;
- IR «Кількість ночей розміщення у прийнятній зоні»;
- COI «Кількість установ, які використовують програми підтримки для просування місцевої культури та збереження історичної спадщини», та
- COI «Кількість культурних та історичних об’єктів, які знаходяться в кращому стані»
Підкажіть, буд ласка, чи очікуваний результат програми «Відновлення культурних та історичних об'єктів, що збільшують транскордонний туристичний потенціал прийнятної зони», встановлює специфічний показник для неї, або цей результат програми необхідно вимірювати через показник RI 211 «Кількість ночей розміщення у прийнятній зоні»? 

Очікуваний результат програми «Відновлення культурних та історичних об'єктів, що збільшують транскордонний туристичний потенціал прийнятної зони», вимірюється показником RI 211 «Кількість ночей розміщення у прийнятній зоні».
Для методологічних пояснень про систему показників ми рекомендуємо ознайомитися з Додатком 4 до POC:
http://www.ro-ua-md.net/wp-content/uploads/2016/01/Annex-IV-Report-on-indicators1.pdf 

В межах пріоритету 4.1 - Підтримка розвитку медичних послуг та доступу до охорони здоров'я, будь ласка, роз'ясніть чи надайте додаткові посилання на фразу «інтегроване соціальне втручання» - наприклад. якщо воно потрапляє під вплив Надзвичайної постанови № 18/2017.

Інтегроване соціальне втручання використовується як приклад публічної інфраструктури, специфічної для медичних послуг. Заявники / партнери з особливим досвідом у сфері охорони здоров'я повинні відповідати за визначення конкретного типу публічної охорони здоров'я, який їхні проекти мають вирішити.

Якщо організація була зареєстрована за межами головної прийнятної зони два роки тому, але має офіс у відповідній зоні, вона може бути партнером або організацією заявником (не як у гнучкому правилі 2.2.1.1) або вона зобов'язана створити бюро представництво в Івано-Франківську та бути організацією, яка подає заявку?
На який час потрібно організувати організацію для того, щоб мати можливість подати заявку, і чи можна зареєструвати свій офіс представництва у прийнятній зоні програми, щоб бути прийнятною організацією?

Організації, що знаходяться за межами основної прийнятної зони, можуть брати участь у проекті тільки відповідно до правила гнучкості, встановленої у пункті 2.2.1.1. Посібника заявника на отримання гранту.
Організація, яка зареєстрована та розташована у прийнятній зоні, може бути заявником або партнером у проекті, виконуючі всі вимоги, які викладені у розділі 2.2.1. Вимоги прийнятності для Заявників та партнерів.
У Посібнику заявника на надання гранту не існує ніякого положення, яке не дозволяє новоствореним громадським неурядовим організаціям брати участь у конкурсі пропозицій у Програмі.
Проте, Розділ 2.2. Якість партнерства у проекті, який включений у Додаток J.3 – Сітка для оцінювання - Етап 2, встановлює додаткові пункти для партнерів, які працювали протягом щонайменше 3 років до року подання проектної заявки. «За винятком державних органів, всі партнери працювали не менше ніж 3 роки до року подання пропозиції».

 

Особи з Додатку Обґрунтування витрат - Проектна команда (лінія 1.1) та Спеціалісти / Технічний персонал (лінія 1.2) вже найняті організацією або можуть бути спеціально найняті для реалізації проекту та на протязі його тривалості. Якщо «персонал проекту» включають як «проектну команду», так і «фахівців», чи можуть витрати на переміщення для Фахівців бути включеними до рубрики 2 бюджету (Додаток Обґрунтування витрат)?

Відповідно до тих двох Посібників для заявників на грант, «Персонал» означає будь-яку особу, призначену для проекту, і для якої, на підставі трудового договору, організація платить брутто-заробітну плату, яка включає в себе витрати на соціальне забезпечення та інші витрати для оплати (Розділ 2.5. 1. Прямі прийнятні витрати) Особи, які не працюють в організації, але які були субпідрядними, щоб виконувати різні проектні заходи за процедурою державних закупівель, не вважаються «персоналом».
Враховуючи питання про Розділ 2. Подорожі та добові, відповідь є «так», лише якщо спеціалісти або технічний персонал прийняті на роботу.

Інструктори для навчальних занять, запропонованих для розгортання в межах проекту, будуть найняті за контрактом надання послуг. За цих обставин договір, який відображається як витрата в рубриці 5 Додатку Обґрунтування витрат, також може включати витрати на проживання, харчування та перевезення цих інструкторів?

Організація заходів будь-якого виду може бути включена до бюджету у лінії 5.4 і може включати в себе всі витрати, пов'язані з відповідними подіями, наприклад, проживання, харчування та транспортні витрати для учасників, включаючи тренерів. Проте елементи цих витрат повинні бути описані в додатку обґрунтування витрат, які необхідно додати до форми заявки.
Для повної інформації про Умови прийнятності, подивіться Розділ 2.5 Витрати Вимоги прийнятності відповідно до Посібника заявника.

Заповнені картки посад (які необхідно додати на вимогу як підтверджувальні документи), повинні містити ім'я потенційної особи та ім'я особи, яка затверджує, а також їх підписи? Або можуть бути встановлені майбутні працівники, якщо це необхідно, протягом періоду до підписання договору?

Карточки посади у відповідності до моделі, викладеної у Додатку Е Посібника заявника, повинні містити основні обов'язки та заходи, які повинні будуть виконувати особи, які будуть займати ту посаду, і не повинні мати жодного підпису або назви з подання справи заявки.

Витрати на подорожі, передбачені у Розділі 2 Додатка A.2. Обґрунтування витрат стосується лише персоналу проекту. Якщо передбачено перевезення інших осіб, крім тих, які включені до команди проекту, вартість послуг з прокату автомобілів є більш доцільною за бюджетною статтею 5. Послуги або 6. Інші. Ви повинні деталізувати та обґрунтувати вартість з додатку Обґрунтування вартості, який необхідно додати до форми заявки.

Для повної інформації про Умови прийнятності, подивіться Розділ 2.5 Витрати Вимоги прийнятності відповідно до Посібника заявника.

 

проектів м'якого типу «софт») – Орієнтований перелік типу потенційних бенефіціарів.

Для повної інформації про Умови прийнятності, вимоги, подивіться Розділи 2.2 Заявники та Партнери. Умови прийнятності, 2.3 Партнерство. Умови прийнятності, 2.4 Проекти та Заходи. Умови прийнятності, 2.5 Витрати. Умови прийнятності згідно з Посібником заявника.
Орган управління, Спільний технічний секретаріат або фідії Спільного технічного секретаріату не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів (окрім пунктів, перелічених у розділі 2.2.1), проекту чи конкретних видах діяльності, і це стосується специфічної сфери діяльності та статусу установи, яка може чи не може мати право розгортати специфічні проектні заходи, які відповідають кожному пріоритету, і які можуть або не можуть мати змогу досягти (пріоритетних) показників Програми. Правоздатність заявника та партнерів діяти у сфері проектної пропозиції буде оцінюватися на Етапі 2 (технічне та фінансове оцінювання), де кожен партнер повинен продемонструвати наявність необхідної компетенції у сфері проекту (також, просимо, перевірте Сітку оцінювання Додаток J3). Відповіді на питання лише дають роз'яснення щодо напрямків для заявників і не можуть ні в якій мірі оцінити прийнятність або якість запропонованої пропозиції чи заходів. Індивідуальні оцінювання повинні проводитись усіма потенційними заявниками та їх партнерами у кожному випадку окремо до подання заяви.
Що стосується кількості проектів, які можуть бути подані, відповідно до Посібника заявників проектів твердого типу «хард» і проектів м'якого типу «софт», розділ 2.1 «Кількість проектів, що можуть бути подані, «Одна організація може подавати у якості заявника, один єдиний проект для Пріоритету в рамках цього конкурсу пропозицій. Немає встановлених меж для організації , щоб взяти участь в якості партнера в декількох проектах, представлених в рамках даного конкурсу пропозицій, при умові, що та організація володіє оперативним та фінансовим потенціалом , необхідним для впровадження обраних проектів.
Два конкурси пропозицій відкриті в рамках Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 рр., а саме:
- Перший конкурс пропозицій для проектів ХАРД (HARD)
- Другий конкурс пропозицій для проектів СОФТ (SOFT)

Перелік потенційних бенефіціарів для Пріоритету 1.1 - Інституційне співробітництво у сфері освіти для покращення доступу до освіти та якості освіти, можна знайти в Додатку H1 Посібника для проектів «софт» - Орієнтований перелік потенційних бенефіціарів.
Для повної інформації про Умови прийнятності, вимоги, подивіться Розділи 2.2 Заявники та Партнери. Умови прийнятності, 2.3 Партнерство. Умови прийнятності, 2.4 Проекти та Заходи. Умови прийнятності, 2.5 Витрати. Умови прийнятності згідно з Посібником заявника.
Орган управління, Спільний технічний секретаріат або фідії Спільного технічного секретаріату не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів (окрім пунктів, перелічених у розділі 2.2.1), проекту чи конкретних видах діяльності, і це стосується специфічної сфери діяльності та статусу установи, яка може чи не може мати право розгортати специфічні проектні заходи, які відповідають кожному пріоритету, і які можуть або не можуть мати змогу досягти (пріоритетних) показників Програми. Правоздатність заявника та партнерів діяти у сфері проектної пропозиції буде оцінюватися на Другому етапі (технічне та фінансове оцінювання), де кожен партнер повинен продемонструвати наявність необхідної компетенції у сфері проекту (також, просимо, перевірте Сітку оцінювання Додаток J3). Відповіді на питання лише дають роз'яснення щодо напрямків для заявників і не можуть ні в якій мірі оцінити прийнятність або якість запропонованої пропозиції чи заходів. Індивідуальні оцінювання повинні проводитись усіма потенційними заявниками та їх партнерами у кожному випадку окремо до подання заяви.
Що стосується кількості проектів, які можуть бути подані, відповідно до Посібника заявників проектів м'якого типу «софт», розділ 2.1 «Кількість проектів, що можуть бути подані, «Одна організація може подавати у якості заявника, один єдиний проект для Пріоритету в рамках цього конкурсу пропозицій. Немає встановлених меж для організації , щоб взяти участь в якості партнера в декількох проектах, представлених в рамках даного конкурсу пропозицій, при умові, що та організація володіє оперативним та фінансовим потенціалом , необхідним для впровадження обраних проектів.

Посібники для заявників на отримання гранту не встановлюють жодних обмежень щодо кількості працівників в організації чи кількості років з моменту створення організації. Однак зверніть увагу на критерії оцінки, які включені в сітку оцінювання, особливо в розділі якості партнерства проекту. Увага, якість партнера у рамках проекту, включаючи фінансовий потенціал, будуть оцінені на Другому етапі (технічне та фінансове оцінювання).
Крім того, принаймні два з тих чотирьох критеріїв транскордонного співробітництва повинні бути продемонстровані проектом, тобто спільний персонал та спільне фінансування. Відповідно до розділу 2.3.2 - Вимоги прийнятності для партнерства у проекті, буква c) «Партнерство відповідає щонайменше двом з тих чотирьох критеріїв транскордонного співробітництва (див. Розділ 1.4.4), а саме: (3) Спільний персонал та (4) спільне фінансування. Це означає, що буде перевірено, якщо кожен партнер надав як мінімум одного керівника проекту (відповідального) та одного фінансового менеджера (відповідального) як персонал, призначений для реалізації проекту (і у цьому випадку посадові карточки повинні бути додані до Форми заявки) і надається бюджет для їх частки заходів проекту, що включає як фінансування, так і спів фінансування».

Список прийнятних заходів, що відповідають Пріоритету 2.1 - Збереження і просування культурної та історичної спадщини можна знайти в Посібнику заявника на отримання гранту для проектів м’якого типу «софт», розділ 2.4.6.
Зверніть увагу, що необхідно продемонструвати і транскордонний вплив проекту в межах форми заявки, який буде оцінений на Другому етапі (технічне та фінансове оцінювання).
Крім того, проект повинен відповідати очікуваним результатам Програми та зробити чіткий та реальний внесок у отримання Результату програми та принаймні одного (загального) показника результату.
Для повної інформації про Умови прийнятності, подивіться наступні розділи Посібника заявника на отримання гранту: Розділ 2.2 Заявники та Партнери. Умови прийнятності, 2.3 Партнерство. Умови прийнятності, 2.4 Проекти та Заходи. Умови прийнятності, 2.5 Витрати. Умови прийнятності згідно з Посібником заявника.
Для рівного ставлення до всіх Учасників, Орган управління, Спільний технічний секретаріат або фідії Спільного технічного секретаріату не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів, проекту або конкретних заходів.

Суб'єкт господарювання, розташований поза основними регіонами Румунії, які беруть участь у Програмі, може брати участь у конкурсах для подання пропозицій згідно:
1. Розділу 2.2.1.1. Правило гнучкості з Посібника заявника на отримання гранту ТІЛЬКИ, якщо виконуються наступні умови:
- виступає в ролі Партнерів у проекті, а не як Заявник (основні бенефіціари)
- їх участь необхідна за характером та цілями проекту, а також для його ефективної реалізації;
- Всі вони відповідають вимогам прийнятності, зазначених у пунктах b) -j) Розділу 2.2.1 2.2.1. Вимоги прийнятності для заявників та партнерів;
- Тільки 10% бюджету проекту можливо використовувати поза основними регіонами Програми.
Проте, якщо дочірня компанія, яка розташована в зоні програми, має свою правосуб’єктність, вона може подати заяву самостійно, не дотримуючись правила гнучкості.

Відповідно до розділу 2.2.2 Прийнятні організації з Посібника заявників на отримання гранту «Прибуткові організації та МСП не прийнятні в рамках цього конкурсу пропозицій». Крім того, якщо будуть виконуватись роботи, відповідний партнер проекту повинен продемонструвати, що він має відповідні права на ділянку (земля / будівля / простір), де будуть виконуватись роботи. Для додаткової інформації див. розділ 2.6.7 Додаткові документи, які повинні бути подані на ІІ Етапі із Посібника заявника на отримання гранту (проекти ХАРД (HARD) або в розділі 4.2.1 Додаткові документи (тільки для проектів з інфраструктурним компонентом) з Посібника заявника на отримання гранту з фінансування СОФТ (SOFT) який не підлягає поверненню).

Відповідно до Розділу 2.3.2 Вимоги прийнятності партнерства проекту з Посібника заявників на отримання гранту b) «Принаймні один партнер проекту зареєстрований у Румунії та принаймні один партнер зареєстрований в Україні».
Для повної інформації про Умови прийнятності, вимоги, подивіться наступні розділи Посібника заявника на отримання гранту:
Розділ 2.2 Заявники та Партнери. Умови прийнятності, 2.3 Партнерство. Умови прийнятності, 2.4 Проекти та Заходи. Умови прийнятності, 2.5 Витрати. Умови прийнятності.
Для рівного ставлення до всіх Учасників, Орган управління, Спільний технічний секретаріат або фідії Спільного технічного секретаріату не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів, проекту або конкретних заходів.

Як зазначено в Посібнику заявника на отримання гранту, розділ 2.2.1. Вимоги прийнятності для заявника та партнерів, Заявник та всі партнери проекту повинні відповідати наступним вимогам:
а) бути юридичними особами, зареєстрованими та розташованими у ключових регіонах Програми, а саме: повіти Сучава, Ботошани, Сату Маре, Тулча з Румунії, у Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Чернівецький областях,
або
б) Перебувати поза основними регіонами програми лише за умов, викладених у пункті 2.2.1.1, правила гнучкості [...]

У випадку партнерів проекту, розташованих та зареєстрованих за межами основних регіонів програми (тобто в Києві), вони можуть брати участь у проекті відповідно до положень, викладених у розділі 2.2.1.1 Правило гнучкості Посібника заявника на отримання гранту, «суб'єкт господарювання, зареєстрований та розташований поза основними регіонами Румунії, може брати участь у конкурсах для подання пропозицій, ТІЛЬКИ, якщо виконуються наступні умови:
- виступає в ролі Партнерів у проекті, а не як Заявник (основні бенефіціари)
- їх участь необхідна за характером та цілями проекту, а також для його ефективної реалізації;
- Всі вони відповідають вимогам прийнятності, зазначених у пунктах b) -j) Розділу 2.2.1 2.2.1. Вимоги прийнятності для заявників та партнерів;
До тогож тільки максимум 10% бюджету проекту можливо використовувати поза основними регіонами Програми, і включені всі витрати партнерів, розташованих поза основними регіонами та з діяльністю поза основних регіонів.
Увага, Спільний технічний секретаріат або фідії Спільного технічного секретаріату не можуть дати попередніх висновків щодо виконання критеріїв прийнятності заявника або його Партнерів, проекту чи специфічної діяльності.
Для розміщення проектної діяльності за межами основної зони, відповідно до розділу 2.4.4.1 – Правило гнучкості з Посібника заявника, проекти можуть бути частково впроваджені за межами основних регіонів програми, у виняткових випадках, за умови, що виконуються наступні умови:
а) вони необхідні для досягнення цілей Програми;
и) вони корисні для основних регіонів Програми.

Відповідно до Посібника заявника на отримання гранту, розділ 4.1 буква (g), у якості підтвердження права власності заявником та / або партнерами та доступу до ділянки, необхідно надати наступні документи:

- юридичні документі, що визначають права на кожну земельну ділянку (земля / будівля / простір), де існує намір виконати інфраструктуру ТА / АБО устаткування вартістю понад 60,000 Євро повинно бути встановлено / використано, строк дії який повинен буди принаймні до 2032 року (власність, концесія, адміністрація тощо) - на державній мові та в супроводі перекладу на англійську мову, як завірені фотокопії «З оригіналом вірно", підписані та з печаткою законних представників, ТА
- документи, що підтверджують реєстрацію у відповідних державних регістрах земельної ділянки / будівлі / простору, де існує намір виконати інфраструктуру ТА / АБО устаткування вартістю понад 60,000 Євро повинно бути встановлено / використано, - на державній мові та в супроводі перекладу на англійську мову, як завірені фотокопії «З оригіналом вірно», підписані та з печаткою законних представників, ТА
- заяви, згідно з якими кожна земельна ділянка / будівля / простір, де існує намір виконати інфраструктуру ТА / АБО устаткування вартістю понад 60,000 Євро повинно бути встановлено / використано, не обтяжене боргами, не є предметом поточного спору, не існують претензії щодо повернення відповідно до відповідного національного законодавства - на державній мові та в супроводі перекладу на англійську мову, як завірені фотокопії «З оригіналом вірно", підписані та з печаткою законних представників.
Звільнення від реєстрації в державному реєстрі дозволяється лише тоді, коли «місця, де передбачається, що інфраструктура вартістю понад 60,000 Євро буде виконана, звільняються від зобов'язання надавати документи, що підтверджують реєстрацію місця розташування у відповідних державних реєстрах» (виноска 13 до пункту 4.1 буква (g) керівництва).
Якщо партнер (и) не є власником земельної ділянки та / або будівлі, згода власника земельної ділянки та / або будівлі / простору, яка засвідчує, що інфраструктура може бути виконана та / або обладнання, вартість якого перевищує 60 000 Євро / може бути встановлено / використано - на державній мові та в супроводі перекладу на англійську мову, як завірені фотокопії «З оригіналом вірно», підписані та з печаткою законного представника.
Перелік документів, наведених вище, є кумулятивним, і всі документи мають бути представлені без можливості що будь-який із документів замінить інший документ.
Тому реєстрація в державному реєстрі не може замінити документи, що підтверджують право власності на місце, де повинна бути виконана інфраструктура (земельна ділянка / будівля / простір).

У формі заявки (для проектів м'якого типу «софт»), яка представлена на веб-сайті
(http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/wp-content/uploads/2017/12/2-A_Application-form_budget_logical-framework.rar)
я знайшов проблему:
У розділі C.2. Очікувані результати проекту «3.1.2 Удосконаленні інструменти ІКТ для підтримки транскордонних зв'язків» ми можемо вибрати лише один індикатор результату програми «3.1.1.1 Обсяг транскордонного руху (залізничний, автомобільний)». Але цей показник не пов'язаний з ІКТ (інформаційними та комунікаційними технологіями). Тому дуже важко заповнити такі поля, як «Детальна інформація про внесок, який загальна мета проекту принесе до обраного показника результату вибраної програми (максимум 5000 символів)».
Чи можете ви допомогти з цією проблемою? Можливо виправляючи форму заявки?

Відповідно до Посібника заявника на отримання гранту», «Програма має на меті обрати ті проекти, які мають чіткий транскордонний вплив та сприяють як очікуваним результатам специфічної програми для обраного пріоритету, так і відповідному показнику результатів програми. Цей внесок буде оцінюватися під час оцінювання».
У випадку з Пріоритетом 3.1 - Розвиток транскордонної транспортної інфраструктури та інструментів ІКТ, Програма передбачає для обох результатів Програми один показник результату, тобто ІR 311 - Обсяг транскордонного руху (залізничний, автомобільний).
Таким чином, незалежно від характеру вашого проекту, внесок у результати зазначеної програми необхідно чітко продемонструвати.
Проконсультуйте визначення та пояснення показників, які знаходяться у Додатку IV Показники затвердженої Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020.

Відповідно до Розділу 2.6.5 Посібника проектів м'якого типу «софт» / Розділ 2.6.6 Посібника проектів твердого типу «хард»,
«Якщо документи написані на національної мові, необхідно перекласти на англійську відповідні релевантні частини, які відображають основний зміст і які підтверджують прийнятність Заявника та його партнерів».

Програма не надає зразків для сертифікатів, згаданих у Розділі 2.6.5 Посібника проектів м'якого типу «софт» / Розділі 2.6.6 Посібника проектів твердого типу «хард».
Ці документи повинні бути надані відповідно до чинного національного законодавства. Кожна відповідна релевантна національна установа видає сертифікати за власним зразком.

Форму (бланк) заявки можна знайти на: http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/2nd-call-for-proposals-soft-projects/ .
Можна завантажити звідси, відкрити та заповнити.
Після завершення, завантажте Форму заявки в EMS-ENI разом з усіма необхідними підтверджуючими документами, які зажадалися в запиті, використовуючи рахунок EMS-ENI.
Увага, після подачі заявки, для зміни Форми заявки, її можна видалити та завантажити нову Форму.
Для коректного використання формату цієї Форми заявки потрібна остання версія програми Adobe Acrobat Reader.
Додаткові та більш детальні інструкції щодо використання Форми заявки, наданої EMS-ENI, відео-керівництва, підготовлені Програмою, доступні за адресою: https://www.youtube.com/watch?v=SgGR3qpUwlU&list=PLUIaXS6OEV0zoMLtcuB9S2-yYUMqf17cp
Крім того, під час сесій з підготовки, які будуть організовані через програму, ви будете мати більш детальну інформацію про те, як розробляти заявки для проекту та як їх подати до програми до кінцевого терміну подання пропозицій. Календар подій можете проконсультувати за адресою:
http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/information-sessions-for-calls-for-proposals/ 

Чи можна розглянути можливість придбання карети швидкої допомоги у якості частки інфраструктури? [Роботи в зоні лікарні для надання екстреної допомоги, а також обладнання (в тому числи карета швидкої допомоги – як медичне обладнання), необхідно включити в обґрунтування рентабельності.]

Відповідно до Посібника заявників на отримання гранту, «Інфраструктура» означає постійні роботи та обладнання, які сприяють принаймні одному результату (спільної) програми, специфічно розглянутого проектом. Інфраструктура повинна бути повністю описана в обґрунтуванні рентабельності».
Завдяки своїй важливості, програма розглядає можливість випуску Виправлення (Corrigendum) до Посібника заявників на отримання гранту, і для проектів м'якого типу «софт» і для проектів твердого типу «хард», щоб краще пояснити значення інфраструктури потенційним заявникам.

У відповідності до Розділу 2.5. Витрати. Вимоги щодо прийнятності з Посібника заявників на отримання гранту, витрати є прийнятними, якщо «вони були понесені протягом періоду впровадження проекту» та були «сплачені до презентації остаточних звітів», за винятками, зазначеними в Посібнику.

Будь ласка, поясніть, чому показник результатів стосується лише третинної освіти, з огляду на те, що прийнятні види діяльності не стосуються цього рівня освіти? (Пріоритет 1.1. Інституційне співробітництво в галузі освіти з метою підвищення доступу до освіти та якості освіти «РІ 111: Відсоток учнів третинної освіти з прийнятної зони із загальної кількості учнів та РІ 112: Рівень зайнятості робочої сили у прийнятній зоні»). Крім того, програми позашкільної освіти, приклади яких надані у прийнятних видах діяльності, адресовані початковій освіті та, можливо, гімназичної освіті

Країни, що беруть участь у Спільній операційній програмі Румунія-Україна 2014-2020 рр., спільно домовились про показники, яких необхідно досягнути до кінця впровадження програми, незалежно від того, чи вони пов’язані з результатами програм чи результатами програми (спільної). Крім того, Європейська комісія затвердила програму, включаючи специфічні показники програми.
У випадку Пріоритету 1.1. Інституційне співробітництво у сфері освіти для покращення доступу до освіти та якості освіти, передбаченими показниками програми є: РІ 111 - Відсоток учнів третинної освіти з прийнятної зони із загальної кількості учнів та РІ 112 - Рівень зайнятості робочої сили у прийнятній зоні.
Перегляньте визначення та пояснення показників у Додатку IV – Показники затвердженої Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020. Відповідно до вищезгаданого Додатку, відсоток учнів третинної освіти, які зараховані в навчальних закладах з прийнятної зони із загальної кількості учнів з прийнятної зони. Учні: люди, які офіційно зараховані в програмах початкової, середньої або третинної освіти
Відсоток учнів третинної освіти з прийнятної зони із загальної кількості учнів
Таким чином, незалежно від його специфіки, проект повинен внести свій внесок у принаймні один з результатів зазначеної вище програми, і внесок повинен бути чітко вказаний та продемонстрований.