2021-2027

Орган управління Спільної операційної програми Румунія-Україна 2014-2020 розпочав діяльність з підготовки Програми Interreg NEXT Румунія – Україна на період 2021-2027. У червні 2020 року був створений Спільний комітет з програмування, і ця структура об'єднує представників центральних та місцевих державних органів влади та інших партнерських організацій з тих двох країн та є головним органом, що приймає рішення щодо етапів програмування. З інституційним складом Спільного комітету з програмування можливо ознайомитися тут. Наразі були прийняті рішення щодо роботи Комітету, підготовки документації для стратегічного аналізу з екології та встановлення зони програми. Зона програми складається з п’яти прикордонних повітів Румунії, відповідно Сату-Маре, Марамуреш, Сучава, Ботошань та Тулча, а з України Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська область. Спільний комітет з програмування затвердив методологію складання майбутньої програми та вирішив розпочати етап територіального аналізу. Методологія розробки програми враховує проекти європейських регламентів, які знаходяться в процесі схвалення, а також посібники TESIM, надані програмам, та які доступні тут Протягом всього процесу програмування будуть проводитися консультації з відповідними зацікавленими сторонами на місцевому або національному рівні (місцеві, національні державні органи влади, представники громадянського суспільства тощо), як у процесі розробки територіального аналізу, так і стосовно вибору програмних пріоритетів, цільових груп чи потенційних бенефіціарів, а також у процесі визначення великих інфраструктурних проектів, що розроблятимуться у партнерстві, для задоволення спільних потреб. Водночас, громадськості буде запропоновано передати пропозиції проектів програми, які будуть опубліковані в цьому розділі сайту ro-ua.net , а також на сайті Міністерства громадських робіт, розвитку та управління Румунії (MLPDA) та Кабінету Міністрів України.

JEMS