Finanțarea proiectelor de cooperare România-Ucraina în domeniul culturii și al turismului este amânată

Finanțarea proiectelor de cooperare România-Ucraina în domeniul culturii și al turismului este amânată

Comitetul de Monitorizare al Programului Interreg NEXT România-Ucraina a decis amânarea finanțării proiectelor cu valoarea mică din domeniul turismului și al culturii, din cauza situației curente din Ucraina. Fondurile alocate în program pentru finanțarea acestui domeniu vor face obiectul unui nou apel de proiecte, care va fi lansat ulterior.

Având în vedere situația curentă din zona acoperită de Programul Interreg NEXT România-Ucraina pe partea ucraineană (oblasturile Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Cernăuți, Odesa), cauzată de agresiunea Rusiei asupra țării vecine, derularea de proiecte cu valoare mică, ce vizează restaurarea monumentelor istorice, reabilitarea căilor de acces către acestea, precum și activitățile de promovare a turismului în această zonă nu va putea fi susținută.

Fondurile alocate acestui domeniu vor face obiectul unui nou apel de proiecte, care va fi lansat ulterior, în funcție de evoluția situației din Ucraina.

Întrucât Ghidul solicitantului pentru proiecte cu valoare mică se află în consultare publică la adresa www.ro-ua.net până la data de 31 august a.c., cei interesați să deruleze proiecte de cooperare sunt rugați să acceseze documentul fără a lua în calcul informațiile care vizează Prioritatea 2 – Dezvoltare socială transfrontalieră, obiectivul specific Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială.

JEMS