2021-2027

În anul 2020, Autoritatea de management a Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 a demarat activitățile pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România-Ucraina aferent perioadei 2021-2027.

În luna iunie 2020 a.c., a fost constituit Comitetul Comun de Programare, structură care a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și alte organizații partenere din cele două state și a fost principalul decident în ceea ce privește etapa de programare. Componența instituțională a Comitetului Comun de Programare poate fi consultată aici.

Aria programului este constituită din cinci județe de graniță din România, respectiv Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani și Tulcea, iar din Ucraina raioanele Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Cernăuți și Odesa.

Comitetul Comun de Programare a aprobat metodologia de elaborare a viitorului program și s-a decis demararea etapei de analiză teritorială. Metodologia de elaborare a programului a ținut cont de proiectele de regulamente europene aflate în curs de aprobare, precum şi de ghidurile TESIM puse la dispoziţia programelor, disponibile aici.

Pe întreaga durată a procesului de programare au fost consultaţi actorii relevanţi de la nivel local sau naţional (autorităţi publice locale, naţionale, reprezentanţi ai societăţii civile etc.), atât în procesul de elaborare a analizei teritoriale, cât şi în ceea ce priveşte selectarea priorităţilor programului, a grupurilor ţintă sau a potenţialilor beneficiari, precum şi în procesul de identificare a unor proiecte mari de infrastructură care să fie dezvoltate în parteneriat, cu scopul de a răspunde unor necesităţi comune. Totodata, publicul a fost fi invitat să transmită propuneri privind proiectul de program.

Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 30 noiembrie 2022.

JEMS