Legislatie UE

REGULAMENTUL (UE) 2022/2192 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 noiembrie 2022 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor

DECIZIA COMISIEI EUROPENE DE APROBARE A PROGRAMULUI OPERAȚIONAL COMUN ROMANIA-UCRAINA

REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN .I AL CONSILIULUI DIN 11 MARTIE 2014 DE INSTITUIRE A UNUI INSTRUMENT EUROPEAN DE VECINĂTATE

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 897/2014 AL COMISIEI din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/879 AL COMISIEI din 23 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 în ceea ce privește dispoziții specifice în scopul alinierii dispozițiilor pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului european de vecinătate cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19

REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe

Decizia de implementare a Comisiei din 08.10.2014 privind adoptarea documentului de programare aferent sprijinului UE pentru cooperarea transfrontalieră (2014-2020)

Documentul de programare aferent sprijinului UE pentru cooperarea transfrontalieră (2014-2020)