Pentru Aplicanți

Întrebări și răspunsuri în timpul apelurilor de propuneri

Vă rugăm să rețineți că pentru tratamentul egal al tuturor Participanților, Autoritatea de Management, Secretariatul Tehnic Comun sau filialele Secretariatului Technic Comun, nu pot da avize preliminare cu privire la eligibilitatea solicitantului sau a Partenerilor săi, a proiectului sau a activităților specifice.

Poate un centru pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități să fie asimilat unei „infrastructuri integrate de intervenție socială“, menționată ca activitate eligibilă orientativă conform Priorității 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate?

Conform Anexei H.1 Lista indicativă de posibili Solicitanți și Parteneri (per Prioritate) la Ghidul pentru Solicitanții de finanțare, solicitanții și partenerii posibili pentru Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate sunt:

-Administrația publică națională/ regională / locală și alte instituții publice

-Instituții la nivel național/ regional/ local din domeniul politicilor de sănătate și sociale;

-ONG-uri, universități și institute de cercetare;

-Asociații profesionale medicale și alte asociații relevante

Rețineți că trebuie demonstrat și impactul transfrontalier al proiectului în cadrul formularului de solicitare și va fi evaluat în etapa a doua a, respectiv cea de evaluare tehnică și financiară.

În plus, proiectul trebuie să abordeze rezultatul așteptat al Programului și să aducă o contribuție clară și fezabilă la obținerea rezultatului Programului și indicatori (comuni) de rezultat.

Pentru cadrul complet privind Condițiile de eligibilitate, cerințe, consultați secțiunile 2.2 Solicitanți și Parteneri. Condiții de eligibilitate, 2.3 Parteneriate. Condiții de eligibilitate, 2.4 Proiecte si Activități. Condiții de eligibilitate, 2.5 Cheltuieli. Condiții de eligibilitate conform Ghidului Solicitantului.