Utile in implementare

pdfMetodologia de calcul al corecțiilor financiare aplicabile în cazul îndeplinirii parțiale/neîndeplinirii indicatorilor în cadrul Programelor Operaționale Comune Romania – Ucraina 2014-2020, Romania – Republica Moldova 2014-2020 (aplicabilă începând cu 28.02.2024)

pdfInstrucținea nr. 6 bis din 20 decembrie 2023 conținând prevederi specifice referitoare la închiderea proiectelor în cadrul POC România-Ucraina 2014 -2020

pdfInstrucțiunea nr.6 din 23 noiembrie 2023 conținând prevederi specifice referitoare la închiderea proiectelor în cadrul Programului România-Ucraina 2014 -2020

pdfNotă pentru beneficiarii Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 cu privire la păstrarea unei piste de audit adecvate a documentelor suport aferente cheltuielilor

Aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 cu modificările și completările ulterioare - pdfinterpretarea situațiilor de conflicte de interese

zipAcordarea cofinanțării beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri din România

pdfOrdinul MDLPA 1931/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții

pdfLegea 281/2021 aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

pdfOrdinul MDLPA 1329/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare (Tabele de calcul)

pdfInstrucțiunea nr. 5 din 14 aprilie 2021 referitoare la diminuarea pierderilor financiare ale beneficiarilor ucraineni cauzate de fluctuația cursului de schimb valutar (Anexe) - pentru beneficiari

pdfInstrucțiunea nr.10/5.4.2021 privind formatul de Raport narativ pentru Raportul Final şi Raportul intermediar cu cerere de plată - pentru STC

Lista auditorilor financiari care verifică cheltuielile realizate de beneficiarii din Ucraina ai proiectelor finanțate prin Programul România-Ucraina a fost actualizată. (Martie 2021) Amendament - august 2021

Amendament - noiembrie 2021

Amendament - decembrie 2021

Amendament - martie 2023

Amendament - iunie 2023

pdfLista răspunsurilor pentru întrebările adresate în contextul instruirii pentru controlorii financiari, 17 noiembrie 2020

zipInformații utile pentru controlorii financiari

pdfInstrucțiunea nr.3 din 2 noiembrie 2020 de modificare a Instrucțiunii nr.2 din octombrie 2020 cu privire la verificarea cheltuielilor în cadrul contractelor finanțate prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 - pentru beneficiari

(Anexe Instrucțiunea nr.3)

xlsxSolicitare verificare individuală a raportului (beneficiari români)

pdfInstrucțiunea nr.2 din octombrie 2020 cu privire la verificarea cheltuielilor în cadrul contractelor finanțate prin Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 (Anexe) - pentru beneficiari

pdfPROCEDURA privind corecțiile financiare/diminuarea grantului pentru proiectele care nu ating în totalitate/parțial indicatorii din contract
Informații despre noile praguri din Legea ucraineană privind achizițiile publice, în legătură cu procedura de achiziție a serviciilor de audit - https://mof.gov.ua/uk/284-do_uvagi_auditoriv