Noutăţi

Punctele de Contact pentru Control 2021 - 2027

Fiecare țară participantă a numit un Punct de Contact pentru Control pentru a sprijini Autoritatea de Management în efectuarea verificărilor, pe întreaga arie a programului.

Punctul de Contact pentru Control România
România a desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice drept Punct de Contact pentru Control. Aceasta funcție este asigurată de o unitate specializată care funcționează independent de Autoritatea de Management și de Autoritatea Națională. Punctul de Contact pentru Control realizează verificarea 100% a cheltuielilor declarate de beneficiarii aflați pe teritoriul României, inclusiv verificarea la fața locului.

Punctul de Contact pentru Control Ucraina
Ucraina a desemnat Ministerul Finanțelor drept Punct de Contact pentru Control.
Acesta organizează selecția auditorilor implicați în verificarea 100% a cheltuielilor declarate de beneficiarii aflați pe teritoriul Ucrainei și realizează verificarea calității muncii acestora, inclusiv verificarea la fața locului.