Contract de furnizare 1 (una) bucată Buldoexcavator multifuncțional cu remorcă cu trei axe

Beneficiar: Contract de furnizare 1 (una) bucată Buldoexcavator multifuncțional cu remorcă cu trei axe

Titlu proiect: Siguranţă şi protecţie – factor comun în cooperarea transfrontalieră

Termen limită: 29.08.2023

Detalii