Noutăţi

196 de proiecte depuse în cadrul programului de cooperare România-Ucraina 2014-2020

Apelurile de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, cu termen limită de depunere în luna mai 2018, au înregistrat 196 de proiecte depuse de către potențiali beneficiari din zonele de graniță eligibile din cele două state partenere.

Evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020

În vederea evaluării și selecției proiectelor depuse în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, a fost constituit câte un comitet de selecție a proiectelor pentru fiecare dintre cele două apeluri lansate. Comitetul include reprezentanți din ambele țări partenere și este sprijinit de evaluatori independenți cu experiență în domeniile vizate de apeluri.

Invitație de înscriere în rețeaua de informare a Programului Operațional Comun România - Ucraina 2014-2020

Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 și oficiile antenă din Cernăuți și Odessa  au demarat constituirea rețelei de informare a programului. Obiectivul rețelei este diseminarea informaţiilor cu privire la program către comunităţile locale, autorităţile, instituţiile, societatea civilă şi alţi actori relevanţi din aria eligibilă.

Termen limită prelungit

Termenul pentru depunerea aplicațiilor pentru apelurile de proiecte SOFT și HARD, în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 a fost prelungit astfel: până la data de 17 mai 2018 pentru depunerea în sistemul EMS-ENI și până la data de 24 mai pentru depunerea în format tipărit.

Termen limită pentru solicitările de informații

Potențialii aplicanți sunt invitați să adreseze întrebări structurilor de management ale Programului Operațional Comun România-Ucraina până la data de 12 aprilie 2018, în conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului pentru apelurile de proiecte HARD și SOFT. Termenul limită de răspuns este 22 aprilie a.c.

Funcționalitatea formularului de aplicație a fost optimizată

Ca urmare a dificultăților semnalate de o parte dintre potențialii aplicanți în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020, ulterior descărcării formularului de aplicație (Application form), a fost optimizată funcționalitatea acestui formular pdf.

Licitație deschisă pentru evaluatori externi

Programul Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 a publicat documentația de atribuire pentru achiziția de evaluatori externi care vor realiza evaluarea aplicațiilor depuse în cadrul programului.

Corrigenda la Ghidurile aplicantului

Autoritatea de Management a publicat Corrigenda la Ghidurile aplicantului pentru proiecte SOFT și HARD.

Sesiuni de instruire pentru potențiali beneficiari

Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun România-Ucraina 2014-2020 va organiza sesiuni de instruire în aria eligibilă a programului